Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 1.1.1 PO WER 2015 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)"

1.1.1 PO WER 2015 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)"

31 grudnia 2015 roku zakończono realizację projektu

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu
i powiecie opolskim (I)”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu było udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie, służące podniesieniu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), a w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych (107 osób) oraz osób niepełnosprawnych (10 osób).

  

Wartość projektu: 3 336 999,02 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 812 422,77 zł.

Okres realizacji: od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

W ramach powyższego projektu zaktywizowaliśmy 370 osób bezrobotnych.

Działania:

  •  staż243 osoby skorzystały z propozycji stażu, spośród których 218 osób zakończyło zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, a 25 osób go przerwało – niemniej jednak wszyscy uczestnicy dzięki wsparciu w ramach projektu podnieśli swoje kwalifikacje uzyskując zaświadczenie o odbyciu stażu – wydano na ten cel 1 741 988,76 zł.
  • bon szkoleniowy65 osób skierowaliśmy na szkolenia zawodowe w ramach bonu szkoleniowego. Spośród wszystkich uczestników szkoleń, nikt nie przerwał szkolenia, w związku z czym wszystkie 65 osób zakończyło zgodnie z planem  swój  udział  w  szkoleniach  otrzymując  stosowne  zaświadczenia  o  ukończeniu  kursu  –  wydano na ten cel
    264 525,51 zł.
  • środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej65 osób przy wsparciu finansowym naszego urzędu zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej– wydano na ten cel 1 307 854,18 zł.

- 3 osoby skorzystały z dwóch form wsparcia.

Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 370 osób otrzymało indywidualną usługę poradnictwa zawodowego, a także zostało objęte Indywidualnym Planem Działań, dodatkowo 91 osób uzyskało także pomoc w poszukiwaniu pracy w pośrednictwie pracy.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie 278 osób podjęło pracę (80,6 % efektywności).

Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2016-02-02 14:58:09)
Zredagowana przez: Tomasz Hrycaj (2016-02-02 14:59:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/1-1-1-po-wer-2015-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(i)-/287