Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » "Art.49" - rezerwa MPiPS 2013

"Art.49" - rezerwa MPiPS 2013

„Art. 49”

Programu dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy realizowany był ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

 

 

Cel programu: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Całkowita wartość programu: 636 600,00 PLN

 

Czas realizacji programu:  05 lipca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

 

Grupa docelowa: Uczestnikami programu było 91 osób bezrobotnych określonych w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy m.in.:

  • długotrwale bezrobotne,
  • bez kwalifikacji zawodowych,
  • bez doświadczenia zawodowego;
  • bez wykształcenia średniego,
  • samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia.

 

Działania: w ramach programu uczestnicy mogli skorzystać ze staży i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Uzyskane rezultaty:

 

  • programem objęto 91 uczestników: do odbycia stażu skierowano 69 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności przyznano 21 osobą;
  • na dzień 31.12.2013 r. program ukończyło 37 osób;
  • uzyskanie zatrudnienia/ samozatrudnienia przez 27 uczestników;
  • efektywność zatrudnieniowa na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 73 %.

 

Strona dodana przez: Joanna Siczewska (2014-02-24 11:52:15)
Zredagowana przez: Joanna Siczewska (2014-05-14 14:26:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/-art-49-rezerwa-mpips-2013/252