Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)" - RPO 2019

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)" - RPO 2019

 

Aktualizacja: 28 grudzień 2018

 

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje projekt

pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)”

w ramach Działania 7.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu SpołecznegoCel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 638 osób bezrobotnych od 30 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim


Projekt skierowany jest do

Osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • kobiet (358 osób);
 • osób z niepełnosprawnościami (25 osób);
 • osób po 50 roku życia (50 osób);
 • osób długotrwale bezrobotnych (160 osób);
 • osób o niskich kwalifikacjach (300 osób);
 • osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (60 osób).

 

Formy wsparcia jakie można otrzymać w ramach realizowanego przez Urząd projektu

Rekrutacja do projektu trwa w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

 • usługi poradnictwa zawodowego i indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu;
 • staże – dla 338 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta);
 • szkolenia zawodowe - dla 100 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta);
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 130 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami);
 • prace interwencyjne - dla 30 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta);
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - dla 40 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta).

 

Zakładane efekty realizacji projektu

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

 • 45% uczestników będących w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety i osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3), którzy podjęli zatrudnienie w okresie trzech m-cy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej);
 • 60% uczestników pozostałych nie należących do ww. grup, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją efektywności zatrudnieniowej).

 

Wartość projektu w roku 2019


Całkowita wartość projektu: 6 372 870,16 zł
w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 416 939,37 zł

 

Okres realizacji projektu

01.01.2019-31.12.2019

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy Opolu przy ul. mjr Hubala 21 u swojego doradcy klienta.

 


STAŻ

Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Opolu, od 30 roku życia, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz migranci powrotni lub imigranci, zainteresowane odbyciem stażu ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta, gdyż posiadamy szeroki wybór staży.
 • Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu ZAPRASZAMY do składania wniosków w siedzibie PUP Opole, pok. nr 17.

Okres trwania stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Wymóg dot. zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu stażu - oferta pracy na okres minimum 3 miesięcy (tylko i wyłącznie umowa o pracę na co najmniej ½ etatu)

 

Opole, 28.12.2018 r.

 


SZKOLENIA ZAWODOWE

Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Opolu, od 30 roku życia znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz migranci powrotni lub imigranci, zainteresowane podwyższeniem lub przekwalifikowaniem poprzez udział w szkoleniu zawodowym ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta, celem złożenia wniosku.
 • Integralną częścią wniosku jest oświadczenie pracodawcy gwarantujące zatrudnienie na okres minimum 3 miesięcy lub deklaracja rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej po ukończonym szkoleniu.
 • Pomocy w wyborze odpowiedniego kierunku szkolenia udziela doradca zawodowy.

 

Opole, 28.12.2018 r.

 


 DOTACJA

 Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Opolu, od 30 roku życia, zainteresowane pozyskaniem środków finansowych na podjęcie własnej działalności gospodarczej ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta.
 • W związku z trwającymi w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pracami dotyczącymi opracowania nowych zasad rozliczania podatku VAT od dotacji dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wydatkowanych w 2019 r. w ramach RPO WO 2014-2020, PUP w Opolu wstrzymuje co najmniej do 01.03.2019 r. nabór wniosków bezrobotnych o dotacje.

 

Maksymalna kwota dotacji wynosi 20 000,00 złotych brutto.

 

Opole, 28.12.2018 r.

 


 PRACE INTERWENCYJNE

Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Opolu, od 30 roku życia znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz migranci powrotni lub imigranci, zainteresowane podjęciem pracy w ramach prac interwencyjnych ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta, gdyż posiadamy szeroki wybór stanowisk pracy.
 • Pracodawców zainteresowanych pracami interwencyjnymi dla osoby skierowanej przez tut. urząd ZAPRASZAMY do składania wniosków w siedzibie PUP Opole, pok. nr 16.

 

 Opole, 28.12.2018 r.

 


 DOPOSAŻENIE

 Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Opolu, od 30 roku życia znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz migranci powrotni lub imigranci, zainteresowane podjęciem pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta, gdyż posiadamy szeroki wybór stanowisk pracy.
 • W związku z trwającymi w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pracami dotyczącymi opracowania nowych zasad rozliczania podatku VAT od refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, wydatkowanych w 2019 r. w ramach RPO WO 2014-2020, PUP w Opolu wstrzymuje co najmniej do 01.03.2019 r. nabór wniosków podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 27 000,00 złotych brutto.

 

Opole, 28.12.2018 r.

 


 

Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2017-02-08 10:14:46)
Zredagowana przez: Tomasz Hrycaj (2018-12-28 11:01:09)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(v)-rpo-2019/301