Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)" - RPO 2019

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)" - RPO 2019

 

Aktualizacja: 28 grudzień 2018

 

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje projekt

pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)”

w ramach Działania 7.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu SpołecznegoCel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 638 osób bezrobotnych od 30 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim


Projekt skierowany jest do

Osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • kobiet (358 osób);
 • osób z niepełnosprawnościami (25 osób);
 • osób po 50 roku życia (50 osób);
 • osób długotrwale bezrobotnych (160 osób);
 • osób o niskich kwalifikacjach (300 osób);
 • osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (60 osób).

 

Formy wsparcia jakie można otrzymać w ramach realizowanego przez Urząd projektu

Rekrutacja do projektu trwa w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

 • usługi poradnictwa zawodowego i indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu;
 • staże – dla 338 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta);
 • szkolenia zawodowe - dla 100 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta);
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 130 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami);
 • prace interwencyjne - dla 30 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta);
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - dla 40 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta).

 

Zakładane efekty realizacji projektu

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

 • 45% uczestników będących w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety i osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3), którzy podjęli zatrudnienie w okresie trzech m-cy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej);
 • 60% uczestników pozostałych nie należących do ww. grup, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją efektywności zatrudnieniowej).

 

Wartość projektu w roku 2019


Całkowita wartość projektu: 6 372 870,00 zł
w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 416 939,50 zł

 

Okres realizacji projektu

01.01.2019-31.12.2019

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy Opolu przy ul. mjr Hubala 21 u swojego doradcy klienta.

 


STAŻ

Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Opolu, od 30 roku życia, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz migranci powrotni lub imigranci, zainteresowane odbyciem stażu ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta, gdyż posiadamy szeroki wybór staży.
 • Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu ZAPRASZAMY do składania wniosków w siedzibie PUP Opole, pok. nr 17.

Okres trwania stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Wymóg dot. zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu stażu - oferta pracy na okres minimum 3 miesięcy (tylko i wyłącznie umowa o pracę na co najmniej ½ etatu)

 

Opole, 28.12.2018 r.

 


SZKOLENIA ZAWODOWE

Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Opolu, od 30 roku życia znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz migranci powrotni lub imigranci, zainteresowane podwyższeniem lub przekwalifikowaniem poprzez udział w szkoleniu zawodowym ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta, celem złożenia wniosku.
 • Integralną częścią wniosku jest oświadczenie pracodawcy gwarantujące zatrudnienie na okres minimum 3 miesięcy lub deklaracja rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej po ukończonym szkoleniu.
 • Pomocy w wyborze odpowiedniego kierunku szkolenia udziela doradca zawodowy.

 

Opole, 28.12.2018 r.

 


 DOTACJA

 Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Opolu, od 30 roku życia, zainteresowane pozyskaniem środków finansowych na podjęcie własnej działalności gospodarczej ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta.
 • W okresie od 15 do 17 maja 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • W ramach naboru planuje się przyznać co najmniej 65 dotacji.

 • Osoby bezrobotne zainteresowane dotacjami na podjęcie działalności gospodarczej proszone są o składanie ,,Wniosku o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi z Fundusz Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej” wraz z załącznikami w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pokój nr 4, tel. 77 44 22 942.

 Maksymalna kwota dotacji wynosi 20 000,00 złotych brutto.

 

Opole, 16.04.2019 r.

 


 PRACE INTERWENCYJNE

Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Opolu, od 30 roku życia znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz migranci powrotni lub imigranci, zainteresowane podjęciem pracy w ramach prac interwencyjnych ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta, gdyż posiadamy szeroki wybór stanowisk pracy.
 • Pracodawców zainteresowanych pracami interwencyjnymi dla osoby skierowanej przez tut. urząd ZAPRASZAMY do składania wniosków w siedzibie PUP Opole, pok. nr 16.

 

 Opole, 28.12.2018 r.

 


 DOPOSAŻENIE

 Uprzejmie informujemy, że

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Opolu, od 30 roku życia znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz migranci powrotni lub imigranci, zainteresowane podjęciem pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ZAPRASZAMY do kontaktu ze swoim doradcą klienta, gdyż posiadamy szeroki wybór stanowisk pracy.
 • W okresie od 16 do 18 kwietnia 2019 r. odbędzie się nabór „Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”.

  W ramach naboru planuje się wyposażyć 14 stanowisk pracy dla bezrobotnych od 30 roku życia.

  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego od 30 roku życia proszone są o składanie ,,Wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” wraz z wymaganymi załącznikami w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pokój nr 3, tel. 77 44 21 880.

 Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 27 000,00 złotych brutto.

 

Opole, 16.04.2019 r.

 


 

Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2017-02-08 10:14:46)
Zredagowana przez: Tomasz Hrycaj (2019-04-16 11:28:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(v)-rpo-2019/301