Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" - RPO 2018

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" - RPO 2018

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)”

  

Współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

W ramach Działania 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 skierowany jest do 567 osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety (335 osób), osoby z niepełnosprawnościami (18 osób), osoby po 50 roku życia (60 osób), osoby długotrwale bezrobotne (129 osób), osoby o niskich kwalifikacjach (250 osób) oraz osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (62 osoby). Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim przez udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie:

- staże – dla 332 osób;

- szkolenia zawodowe – dla 70 osób;

- środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla 90 osób;

- prace interwencyjne – 30 osób;

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 45 osób;

- indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu tj. 567 osób;

- usługi poradnictwa zawodowego – dla wszystkich uczestników projektu tj. 567 osób.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 44 % uczestników będących w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety i osoby z niskimi kwalifikacjami i 56 % dla pozostałych uczestników nienależących do ww. grup.

 

Czas trwania projektu 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Całkowita wartość projektu 5 662 576,65 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 813 189,84 zł.

Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2017-02-08 10:14:46)
Zredagowana przez: Tomasz Hrycaj (2018-01-31 13:11:25)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(iv)-rpo-2018/301