Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" - RPO 2017

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" - RPO 2017

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)”

  

Współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

   W ramach Działania 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 skierowany jest do 579 osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety (344 osoby), osoby z niepełnosprawnościami (15 osób), osoby po 50 roku życia (60 osób), osoby długotrwale bezrobotne (122 osoby), osoby o niskich kwalifikacjach (238 osób) oraz osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (54 osoby). Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim przez udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie:

- staże – dla 349 osób;

- szkolenia zawodowe – dla 70 osób;

- środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla 70 osób;

- prace interwencyjne – 30 osób;

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 60 osób;

- indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu tj. 579 osób;

- usługi poradnictwa zawodowego – dla wszystkich uczestników projektu tj. 579 osób.

 

   Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 29 % uczestników posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, 30 % długotrwale bezrobotnych uczestników, 33 % uczestników z niepełnosprawnościami, 33 % uczestników powyżej 50 roku życia, 38 % uczestników o niskich kwalifikacjach, 39 % dla kobiet i 43 % uczestników (z wyłączeniem osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach i kobiet) zarejestrowanych w PUP Opole.

 

Czas trwania projektu 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Całkowita wartość projektu 5 787 549,13 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 919 416,55 zł.

Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2017-02-08 10:14:46)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(iii)-rpo-2017/301