Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" PO WER 2018

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" PO WER 2018

 

 

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu
i powiecie opolskim (IV)”

 

Współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      W ramach Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowany jest do 380 osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), a w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych (87 osób) oraz osób z niepełnosprawnościami
(1 osoby). Głównym celem projektu jest udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie:

- staże – dla 330 osób;

- środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla 50 osób;

- indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu tj. 380 osoby;

- usługi poradnictwa zawodowego – dla wszystkich uczestników projektu tj. 380 osoby.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 39% uczestników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, os. z niepełnosprawnościami, os. dług. bezrob.,os. z niskimi kwalif. (do poziomu ISCED 3)),którzy podjęli zatrudnienie w okresie trzech m-cy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej) i 54% uczestników pozostałych nie należących do ww. grupy, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją efektywności zatrudnieniowej).

 

        

 

Czas trwania projektu 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Całkowita wartość projektu: 3 606 718,96 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 039 178,90 zł.

Strona dodana przez: Joanna Siczewska (2017-01-11 08:49:23)
Zredagowana przez: Joanna Siczewska (2018-02-06 12:45:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(iv)-po-wer-2018/293