Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)"

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)"

 

 

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu
i powiecie opolskim (III)”

 

Współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      W ramach Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowany jest do 385 osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), a w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych (87 osób) oraz osób z niepełnosprawnościami (8 osób). Głównym celem projektu jest udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie:

- staże – dla 355 osób;

- środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla 30 osób;

- indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu tj. 385 osoby;

- usługi poradnictwa zawodowego – dla wszystkich uczestników projektu tj. 385 osoby.

 

         Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 17 % uczestników z niepełnosprawnościami, 35 % długotrwale bezrobotnych uczestników, 48 % uczestników o niskich kwalifikacjach i 43 % uczestników (z wyłączeniem osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach) zarejestrowanych w PUP Opole.

 

Czas trwania projektu 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Całkowita wartość projektu: 3 326 743,70 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 803 779,46 zł.

Strona dodana przez: Joanna Siczewska (2017-01-11 08:49:23)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(iii)-/293