Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
http://pup.opole.pl/strona/-30-rezerwa-mpips-2012/221

"30" - rezerwa MPiPS 2012

31 grudnia 2012 r. zakończono realizacje programu dla osób do 30 roku życiarealizowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społeczne w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

 

 

Celem programubyło zaktywizowanie osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.

Ponadto program zakładał realizację poniższych celów szczegółowych:

 

 

Wartość programu: 924 600,00 zł

 

Okres realizacji: 20. sierpnia 2012 r. do 31. grudnia 2012 r.

 

Działania: Programem zostało objętych 198 osób bezrobotnych, w tym z poszczególnych form wsparcia skorzystało:

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie osoby biorące udział w programie zostały objęte Indywidualnym Planem Działań.

 

Dzięki uczestnictwu w programie 33 osoby podjęły zatrudnienie (tj. 45,2 % efektywności zatrudnieniowej na dzień 31.12.2012).

Na dzień 31.12.2012 r. udział w programie ukończyło 73 osoby, pozostałych 125 osób kontynuują program w 2013 r.