Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy

kierownik gospodarczy

Numer oferty: StPr/19/0273 Oferta ważna: od 2019-01-10 do 2019-01-21
Stanowisko: kierownik gospodarczy Branża Zasadnicze szkoły zawodowe
Kategoria: Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Miejsce pracy: Opole , powiat m. Opole , gmina Opole , woj. OPOLSKIE
Ilość miejsc: 1
Zakres obowiązków: 1.prowadzenie ewidencji inwentaryzacyjnej majątku szkoły, wykazów inwentaryzacyjnych w pomieszczeniach oraz znakowanie sprzętu i mebli, 2.prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ksiąg obiektów budowlanych, 3.bieżąca kontrola stanu technicznego budynku i jego wyposażenia, 4.nadzór nad pracami remontowymi, naprawami bieżącymi, pracami konserwacyjnymi, 5.sporządzanie zamówień na towary i usługi, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, sporządzanie umów dotyczących wynajmu pomieszczeń na terenie szkoły, 6.sporządzanie umów z dostawcami towarów i usług, 7.nadzór nad całością spraw techniczno-gospodarczych w szkole istotnych dla jej prawidłowego funkcjonowania, 8. organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektu szkolnego oraz prac konserwacyjno-remontowych i nadzór nad nimi, 9. Stałe kontrolowanie stanu sprzętu i pomocy naukowych w szkole we współpracy z pracownikami, którym one podlegają, zużycia energii elektrycznej, wody i gazu oraz sprawdzanie jeden raz w miesiącu ich stanu (spisanie liczników), stanu sanitarno-higienicznego szkoły, zabezpieczenia i stanu sprzętu przeciwpożarowego i instalacji odgromowej, zabezpieczenia budynku szkoły przed kradzieżami, 10. Dbałość o właściwe zabezpieczenie mienia szkoły, 11. Nadzór nad wynajmem pomieszczeń szkolnych innym podmiotom, 12. Udział w planowaniu budżetu szkoły i dbałość o zabezpieczenie środków na usługi, remonty i bieżące zakupy 13. Nadzór nad pracownikami obsługi.
Wykształcenie: średnie zawodowe
Uprawnienia: Brak
Umiejętności i doświadczenie: 6 lat stażu, mile widziane wykształcenie budowlane lub wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy-mile widziane wykształcenie budowlane;
Wynagrodzenie: 2870.00 PLN brutto
System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną