Dyrektor

Z-ca dyrektora

Sekretariat

Informacja / Centrala

Dział Finansowo - Księgowy

Dział organizacyjny i obsługi urzędu

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej - referat pośrednictwa pracy w budynku PUP

Centrum Aktywizacji Zawodowej - referat współpracy z partnerami rynku pracy w budynku PUP

Centrum Aktywizacji Zawodowej - referat poradnictwa zawodowego w budynku CAZ

Centrum Aktywizacji Zawodowej - zespół ds. rozwoju zasobów ludzkich w budynku CAZ

Centrum Aktywizacji Zawodowej - zespół instrumentów wspierających usługi rynku pracy w budynku CAZ

Centrum Aktywizacji Zawodowej - referat ds. zatrudnienia cudzoziemców

Dział ewidencji i świadczeń

Referat rejestracji i ewidencji

Referat świadczeń

Zespół ds. programowania i monitoringu rynku pracy

Kadry

Archiwum

Filia PUP Niemodlin

LPIK Popielów