Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 145565
Rejestracja bezrobotnych 37786
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 23796
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 8597
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 35135
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 13395
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 12603
Rejestracja poszukujących pracy 10703
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 16060
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 4366
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 7926
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3418
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 12250
Prawa bezrobotnych 6057
Prawa poszukujących pracy 4483
Obowiązki bezrobotnych 11004
Obowiązki poszukujących pracy 3613
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 13360
Przyznanie statusu bezrobotnego 10900
Utrata statusu bezrobotnego 8653
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5661
Utrata statusu poszukującego pracy 3540
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 21365
Pośrednictwo pracy krajowe 4200
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2661
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5139
Poradnictwo zawodowe 3392
Nasi doradcy 4698
Indywidualne porady zawodowe 7529
Grupowe porady zawodowe 6748
Informacja zawodowa 2922
Indywidualna informacja zawodowa 7221
Grupowa informacja zawodowa 7835
Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 8228
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2999
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 9463
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8682
Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego 13300
Studia podyplomowe 11773
Bon szkoleniowy 3208
Koszty egzaminów i licencji 4211
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4563
Staże 19715
Prace interwencyjne 6477
Roboty publiczne 5182
Prace społecznie użyteczne 8143
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3155
Bon stażowy 9838
Bon zatrudnieniowy 7757
Bon na zasiedlenie 4425
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 31511
Wysokość świadczeń pieniężnych 13612
Zasiłek dla bezrobotnych 21401
Ubezpieczenie zdrowotne 9215
Dodatek aktywizacyjny 12152
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 29717
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7817
Zwrot kosztów przejazdu 15673
Zwrot kosztów zakwaterowania 3904
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 7576
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 8027
Pożyczka szkoleniowa 5984
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2962
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 15458
Inne finansowe formy wsparcia 6374
Dokumenty do pobrania 56945
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2732
Agencje zatrudnienia 13621
Inne informacje 5624
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 10519
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 93836
Zgłoszenie oferty pracy 25633
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 17634
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 10946
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 10168
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4053
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2868
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3018
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 35371
Pośrednictwo pracy krajowe 6883
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3389
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2391
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 27208
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6855
Staże 36471
Prace interwencyjne 11851
Roboty publiczne 14816
Prace społecznie użyteczne 7838
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 26153
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 6894
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3340
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5344
Zwolnienia grupowe 4498
Wysokość świadczeń pieniężnych 11682
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 3990
Grant na telepracę 7568
Refundacja kosztów poniesionych na skladki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 6244
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia oraz 60 roku życia 14159
Świadczenie aktywizacyjne 5002
Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego 8822
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 3828
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 9075
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4346
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 6712
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 5967
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4374
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6354
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 8954
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 12529
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 3944
Tryb postępowania 2748
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 6378
Wymagane dokumenty 4608
Opłaty 3554
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 7712
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 10952
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 7577
Dokumenty do pobrania 45783
Inne informacje 5938
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4920
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 178103
Dane podstawowe 39304
Telefony kontaktowe 53241
Filie Urzędu Pracy w Opolu 12644
Filia PUP Niemodlin 34399
LPIK Popielów 11683
Nagrody i wyróźnienia 5021
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5192
Programy 32792
Realizowane 7690
"-25" rezerwa MPiPS 2015 9427
Zakończone 3757
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2014 7882
"30" - rezerwa MPiPS 2014 5129
"-25" - rezerwa MPiPS 2014 4828
"MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny 2013 12404
"30" - rezerwa MPiPS 2013 3735
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2013 3698
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 11961
BEZROBOTNI - TO NIE MY - Program Specjalny 2012 6769
KARIERA PRZED 30 - Program Specjalny 2012 8502
"30" - rezerwa MPiPS 2012 3760
"50" - rezerwa MPiPS 2012 3400
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2012 3282
CZAS NA BIZNES - rezerwa MPIPS 2012 3449
ROLNICY - rezerwa MPiPS 2011 3036
POD PRĄD - rezerwa MPiPS 2010 3108
CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA - rezerwa MPiPS 2010 3774
CZAS NA HOSSĘ - rezerwa MPiPS 2010 2981
WIATR W ŻAGLE - rezerwa MPiPS 2010 4560
MÓJ BIZNES - rezerwa MPiPS 2008 362
NOWE HORYZONTY - program lokalny 2008 284
GOTOWI NA WSZYSTKO - program lokalny 2008 301
Projekty EFS 45570
Realizowane 5883
TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 14510
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" 1262
"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" - RPO 2017 886
Zakończone 4006
1.1.1 PO WER 2016 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)" 330
7.1 RPO 2016 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)” 345
1.1.1 PO WER 2015 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)" 1228
7.1 RPO 2015 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)” 1706
6.1.3 PO KL 2014 - Herkules 4683
"KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 12450
7.1.1 PO KL 2013-2014 - Moja praca moja przyszłość 2055
6.1.1 PO KL 2012-2014 - BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 3635
7.2.1 PO KL 2011-2014 - CZAS NA PRACĘ 3533
6.1.3 PO KL 2013 - Herkules 7400
6.1.2 PO KL 2011-2013 - Pośredniaczek bis 3597
6.1.3 PO KL 2012 - Herkules 3027
6.1.3 PO KL 2011 - Herkules 3174
6.1.3 PO KL 2010 - Herkules 6858
8.1.1 PO KL 2008-2010 - POSTAW NA SIEBIE 4011
6.1.2 PO KL 2008-2010 - POŚREDNIACZEK 3189
2.4 ZPORR 2009 - Lepsza perspektywa 3603
6.1.3 PO KL 2009 - Herkules 3102
6.1.3 PO KL 2008 - Herkules 3495
1.1 SPO RZL 2006-2008 - PRACOFONIK 3715
1.5 SPO RZL 2006-2007 - TEN PIERWSZY DRUGI RAZ 3243
1.2 SPO RZL 2006-2007 - ASTERIX 3109
1.3 SPO RZL 2006-2007 - OBELIX 3086
1.2 SPO RZL 2005-2006 - SKOK 3102
1.3 SPO RZL 2005-2006 - S.O.S. 3040
1.2 SPO RZL 2004-2005 - MAŁOLAT 3502
1.3 SPO RZL 2004-2005 - RYZYKANT 3635
Analizy i statystyki 19502
Zestawienia statystyczne 6320
Badanie efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej 4250
Informacja roczna 7075
Raport z badań efektywności dotacji 6469
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4528
Powiatowa Rada Rynku Pracy 10506
Przydatne linki 5680
Pytanie do urzędu 5929
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2920
Ankieta oceniająca stronę internetową 2306
Oferty konkursowe 11433
Centrum Aktywizacji Zawodowej 64176
Zakres działań 17208
Jak trafić do CAZ 12686