Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 176663
Rejestracja bezrobotnych 49444
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 29484
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 11438
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 44395
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 16691
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 14101
Rejestracja poszukujących pracy 13699
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 20601
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 5649
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 9339
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4407
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 15025
Prawa bezrobotnych 7646
Prawa poszukujących pracy 5865
Obowiązki bezrobotnych 12965
Obowiązki poszukujących pracy 4864
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 16523
Przyznanie statusu bezrobotnego 13079
Utrata statusu bezrobotnego 10248
Przyznanie statusu poszukującego pracy 7164
Utrata statusu poszukującego pracy 4623
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 26419
Pośrednictwo pracy krajowe 5244
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3731
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6573
Poradnictwo zawodowe 4506
Nasi doradcy 5904
Indywidualne porady zawodowe 9038
Grupowe porady zawodowe 8267
Informacja zawodowa 4345
Indywidualna informacja zawodowa 8947
Grupowa informacja zawodowa 10376
Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 9806
Narzędzie do Badania Kompetencji 1266
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4155
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 11011
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 11063
Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego 25617
Szkolenia grupowe 1462
Studia podyplomowe 13346
Bon szkoleniowy 4623
Koszty egzaminów i licencji 5360
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5876
Staże 23680
Prace interwencyjne 7590
Roboty publiczne 6324
Prace społecznie użyteczne 9677
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4168
Bon stażowy 11575
Bon zatrudnieniowy 9837
Bon na zasiedlenie 6469
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 1361
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 39269
Wysokość świadczeń pieniężnych 16911
Zasiłek dla bezrobotnych 26272
Ubezpieczenie zdrowotne 10985
Dodatek aktywizacyjny 14749
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 42303
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9506
Zwrot kosztów przejazdu 22329
Zwrot kosztów zakwaterowania 5190
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 9032
Pożyczka szkoleniowa 7580
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3951
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 23239
Inne finansowe formy wsparcia 8215
Dokumenty do pobrania 72039
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3840
Agencje zatrudnienia 15325
Inne informacje 7313
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 13053
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 123150
Zgłoszenie oferty pracy 33965
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 23868
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 15419
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 12253
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5451
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3998
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4024
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 45000
Pośrednictwo pracy krajowe 7941
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4501
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3292
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 32402
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8164
Staże 47530
Prace interwencyjne 14293
Roboty publiczne 18137
Prace społecznie użyteczne 9330
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 32712
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 8259
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 4558
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 7045
Zwolnienia grupowe 5543
Wysokość świadczeń pieniężnych 13393
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 5452
Grant na telepracę 8962
Refundacja kosztów poniesionych na skladki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 7770
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 16619
Świadczenie aktywizacyjne 6300
Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego 10887
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5122
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5755
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 8068
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 7043
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5694
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7487
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 12596
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 17349
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 6353
Oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy cudzoziemcowi 4897
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 8320
Opłaty 5169
Zezwolenie na pracę sezonową 9617
Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców. 497
Dokumenty do pobrania 60615
Inne informacje 7350
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6472
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 225926
Dane podstawowe 50104
Telefony kontaktowe 68369
Filie Urzędu Pracy w Opolu 16011
Filia PUP Niemodlin 42306
LPIK Popielów 14315
Nagrody i wyróźnienia 6502
Ochrona Danych Osobowych 1596
Monitoring wizyjny 4
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6668
Programy 40719
Realizowane 9866
"Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi" - rezerwa MRPiPS 2017/2018 1638
Zakończone 5042
"-25" rezerwa MPiPS 2015 11051
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2014 9019
"30" - rezerwa MPiPS 2014 6304
"-25" - rezerwa MPiPS 2014 5987
"MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny 2013 13574
"30" - rezerwa MPiPS 2013 4832
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2013 4839
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 13048
BEZROBOTNI - TO NIE MY - Program Specjalny 2012 7849
KARIERA PRZED 30 - Program Specjalny 2012 9590
"30" - rezerwa MPiPS 2012 4897
"50" - rezerwa MPiPS 2012 4584
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2012 4369
CZAS NA BIZNES - rezerwa MPIPS 2012 4593
ROLNICY - rezerwa MPiPS 2011 4112
POD PRĄD - rezerwa MPiPS 2010 4176
CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA - rezerwa MPiPS 2010 4773
CZAS NA HOSSĘ - rezerwa MPiPS 2010 4054
WIATR W ŻAGLE - rezerwa MPiPS 2010 5769
MÓJ BIZNES - rezerwa MPiPS 2008 1581
NOWE HORYZONTY - program lokalny 2008 1352
GOTOWI NA WSZYSTKO - program lokalny 2008 1286
Projekty EFS 60080
Realizowane 7795
TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 2 3201
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)" - PO WER 2019 539
"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)" - RPO 2019 3323
"Rozwiń swoje skrzydła" - ERASMUS+ 804
Zakończone 5236
1.1.1 PO WER 2018 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" 3640
7.1 RPO 2018 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)” 8
TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 383
1.1.1 PO WER 2017 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" 752
7.1 RPO 2017 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)” 6
1.1.1 PO WER 2016 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)" 1325
7.1 RPO 2016 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)” 1363
1.1.1 PO WER 2015 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)" 2182
7.1 RPO 2015 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)” 2779
6.1.3 PO KL 2014 - Herkules 5702
"KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 13685
7.1.1 PO KL 2013-2014 - Moja praca moja przyszłość 3088
6.1.1 PO KL 2012-2014 - BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 4624
7.2.1 PO KL 2011-2014 - CZAS NA PRACĘ 4633
6.1.3 PO KL 2013 - Herkules 8515
6.1.2 PO KL 2011-2013 - Pośredniaczek bis 4666
6.1.3 PO KL 2012 - Herkules 4087
6.1.3 PO KL 2011 - Herkules 4249
6.1.3 PO KL 2010 - Herkules 7943
8.1.1 PO KL 2008-2010 - POSTAW NA SIEBIE 5032
6.1.2 PO KL 2008-2010 - POŚREDNIACZEK 4221
2.4 ZPORR 2009 - Lepsza perspektywa 4678
6.1.3 PO KL 2009 - Herkules 4140
6.1.3 PO KL 2008 - Herkules 4492
1.1 SPO RZL 2006-2008 - PRACOFONIK 4792
1.5 SPO RZL 2006-2007 - TEN PIERWSZY DRUGI RAZ 4169
1.2 SPO RZL 2006-2007 - ASTERIX 4263
1.3 SPO RZL 2006-2007 - OBELIX 4151
1.2 SPO RZL 2005-2006 - SKOK 4167
1.3 SPO RZL 2005-2006 - S.O.S. 4068
1.2 SPO RZL 2004-2005 - MAŁOLAT 4742
1.3 SPO RZL 2004-2005 - RYZYKANT 4698
Analizy i statystyki 23655
Zestawienia statystyczne 8187
Badanie efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej 5330
Informacja roczna 8405
Raport z badań efektywności dotacji 7677
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6179
Powiatowa Rada Rynku Pracy 12379
Przydatne linki 7219
Pytanie do urzędu 7669
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4043
Ankieta oceniająca stronę internetową 3405
Oferty konkursowe 13719
Centrum Aktywizacji Zawodowej 81070
Zakres działań 20796
Jak trafić do CAZ 15830