Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 173021
Rejestracja bezrobotnych 47896
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 28600
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 10849
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 43167
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 16082
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 13648
Rejestracja poszukujących pracy 13096
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 19896
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 5216
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 8985
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4011
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 14552
Prawa bezrobotnych 7315
Prawa poszukujących pracy 5443
Obowiązki bezrobotnych 12667
Obowiązki poszukujących pracy 4452
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 15836
Przyznanie statusu bezrobotnego 12553
Utrata statusu bezrobotnego 9805
Przyznanie statusu poszukującego pracy 6681
Utrata statusu poszukującego pracy 4235
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 25478
Pośrednictwo pracy krajowe 4858
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3311
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6084
Poradnictwo zawodowe 4083
Nasi doradcy 5496
Indywidualne porady zawodowe 8602
Grupowe porady zawodowe 7830
Informacja zawodowa 3915
Indywidualna informacja zawodowa 8495
Grupowa informacja zawodowa 9861
Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 9336
Narzędzie do Badania Kompetencji 769
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3747
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 10569
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10571
Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego 22980
Szkolenia grupowe 982
Studia podyplomowe 12881
Bon szkoleniowy 4136
Koszty egzaminów i licencji 4937
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5445
Staże 22898
Prace interwencyjne 7192
Roboty publiczne 5915
Prace społecznie użyteczne 9245
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3769
Bon stażowy 11085
Bon zatrudnieniowy 9329
Bon na zasiedlenie 5881
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 849
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 38124
Wysokość świadczeń pieniężnych 16218
Zasiłek dla bezrobotnych 25465
Ubezpieczenie zdrowotne 10512
Dodatek aktywizacyjny 14207
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 40305
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9021
Zwrot kosztów przejazdu 21221
Zwrot kosztów zakwaterowania 4769
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 8601
Pożyczka szkoleniowa 7088
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3549
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 22176
Inne finansowe formy wsparcia 7730
Dokumenty do pobrania 70076
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3410
Agencje zatrudnienia 14849
Inne informacje 6868
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12493
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 119850
Zgłoszenie oferty pracy 32910
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 23029
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 14558
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 11746
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5021
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3590
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3626
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 43593
Pośrednictwo pracy krajowe 7556
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4098
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2907
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 31165
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7752
Staże 45949
Prace interwencyjne 13697
Roboty publiczne 17471
Prace społecznie użyteczne 8952
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 31693
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 7808
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 4145
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 6565
Zwolnienia grupowe 5155
Wysokość świadczeń pieniężnych 12922
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 4992
Grant na telepracę 8512
Refundacja kosztów poniesionych na skladki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 7489
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 16029
Świadczenie aktywizacyjne 5866
Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego 10338
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 4684
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5307
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 7630
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 6626
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5233
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7036
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 11878
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 16458
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 5886
Oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy cudzoziemcowi 3991
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 7793
Wymagane dokumenty 5857
Opłaty 4740
Zezwolenie na pracę sezonową 9053
Oświadczenia dla prac niesezonowych 12320
Oświadczenia zarejestrowane w 2017 r. 8937
Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców. 107
Dokumenty do pobrania 58738
Inne informacje 7010
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6019
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 221192
Dane podstawowe 48918
Telefony kontaktowe 66768
Filie Urzędu Pracy w Opolu 15523
Filia PUP Niemodlin 41147
LPIK Popielów 13824
Nagrody i wyróźnienia 6166
Ochrona Danych Osobowych 1182
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6299
Programy 39497
Realizowane 9452
"Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi" - rezerwa MRPiPS 2017/2018 1166
Zakończone 4727
"-25" rezerwa MPiPS 2015 10725
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2014 8710
"30" - rezerwa MPiPS 2014 5981
"-25" - rezerwa MPiPS 2014 5665
"MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny 2013 13245
"30" - rezerwa MPiPS 2013 4508
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2013 4514
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 12725
BEZROBOTNI - TO NIE MY - Program Specjalny 2012 7523
KARIERA PRZED 30 - Program Specjalny 2012 9264
"30" - rezerwa MPiPS 2012 4504
"50" - rezerwa MPiPS 2012 4263
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2012 4060
CZAS NA BIZNES - rezerwa MPIPS 2012 4262
ROLNICY - rezerwa MPiPS 2011 3801
POD PRĄD - rezerwa MPiPS 2010 3875
CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA - rezerwa MPiPS 2010 4460
CZAS NA HOSSĘ - rezerwa MPiPS 2010 3741
WIATR W ŻAGLE - rezerwa MPiPS 2010 5442
MÓJ BIZNES - rezerwa MPiPS 2008 1247
NOWE HORYZONTY - program lokalny 2008 1035
GOTOWI NA WSZYSTKO - program lokalny 2008 977
Projekty EFS 56810
Realizowane 7263
TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 25113
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" PO WER 2018 3494
"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" - RPO 2018 2629
"Rozwiń swoje skrzydła" - ERASMUS+ 319
Zakończone 4909
1.1.1 PO WER 2017 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" 424
1.1.1 PO WER 2016 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)" 1024
7.1 RPO 2016 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)” 1046
1.1.1 PO WER 2015 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)" 1874
7.1 RPO 2015 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)” 2466
6.1.3 PO KL 2014 - Herkules 5382
"KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 13346
7.1.1 PO KL 2013-2014 - Moja praca moja przyszłość 2768
6.1.1 PO KL 2012-2014 - BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 4308
7.2.1 PO KL 2011-2014 - CZAS NA PRACĘ 4309
6.1.3 PO KL 2013 - Herkules 8200
6.1.2 PO KL 2011-2013 - Pośredniaczek bis 4349
6.1.3 PO KL 2012 - Herkules 3769
6.1.3 PO KL 2011 - Herkules 3855
6.1.3 PO KL 2010 - Herkules 7620
8.1.1 PO KL 2008-2010 - POSTAW NA SIEBIE 4727
6.1.2 PO KL 2008-2010 - POŚREDNIACZEK 3910
2.4 ZPORR 2009 - Lepsza perspektywa 4366
6.1.3 PO KL 2009 - Herkules 3827
6.1.3 PO KL 2008 - Herkules 4183
1.1 SPO RZL 2006-2008 - PRACOFONIK 4465
1.5 SPO RZL 2006-2007 - TEN PIERWSZY DRUGI RAZ 3857
1.2 SPO RZL 2006-2007 - ASTERIX 3867
1.3 SPO RZL 2006-2007 - OBELIX 3829
1.2 SPO RZL 2005-2006 - SKOK 3850
1.3 SPO RZL 2005-2006 - S.O.S. 3758
1.2 SPO RZL 2004-2005 - MAŁOLAT 4316
1.3 SPO RZL 2004-2005 - RYZYKANT 4389
Analizy i statystyki 22988
Zestawienia statystyczne 7787
Badanie efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej 5011
Informacja roczna 7988
Raport z badań efektywności dotacji 7356
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5781
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11937
Przydatne linki 6867
Pytanie do urzędu 7279
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3717
Ankieta oceniająca stronę internetową 3081
Oferty konkursowe 13256
Centrum Aktywizacji Zawodowej 79190
Zakres działań 20223
Jak trafić do CAZ 15374