Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 142482
Rejestracja bezrobotnych 36599
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 23203
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 8303
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 34175
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 13107
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 12424
Rejestracja poszukujących pracy 10425
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 15494
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 4268
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 7808
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3340
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 12005
Prawa bezrobotnych 5919
Prawa poszukujących pracy 4371
Obowiązki bezrobotnych 10799
Obowiązki poszukujących pracy 3533
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 13096
Przyznanie statusu bezrobotnego 10713
Utrata statusu bezrobotnego 8513
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5541
Utrata statusu poszukującego pracy 3461
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 20925
Pośrednictwo pracy krajowe 4117
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2594
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5052
Poradnictwo zawodowe 3303
Nasi doradcy 4609
Indywidualne porady zawodowe 7431
Grupowe porady zawodowe 6656
Informacja zawodowa 2858
Indywidualna informacja zawodowa 7115
Grupowa informacja zawodowa 7661
Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 8134
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2924
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 9363
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8443
Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego 12847
Studia podyplomowe 11641
Bon szkoleniowy 3118
Koszty egzaminów i licencji 4132
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4457
Staże 19340
Prace interwencyjne 6397
Roboty publiczne 5102
Prace społecznie użyteczne 8042
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3093
Bon stażowy 9702
Bon zatrudnieniowy 7641
Bon na zasiedlenie 4279
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 30715
Wysokość świadczeń pieniężnych 13317
Zasiłek dla bezrobotnych 20758
Ubezpieczenie zdrowotne 9039
Dodatek aktywizacyjny 11947
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 28774
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7694
Zwrot kosztów przejazdu 15200
Zwrot kosztów zakwaterowania 3812
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 7461
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 7912
Pożyczka szkoleniowa 5867
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2886
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 14805
Inne finansowe formy wsparcia 6212
Dokumenty do pobrania 55686
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2652
Agencje zatrudnienia 13455
Inne informacje 5488
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 10241
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 91240
Zgłoszenie oferty pracy 24838
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 16999
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 10694
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 9981
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3970
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2804
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2948
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 34412
Pośrednictwo pracy krajowe 6808
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3325
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2339
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 26841
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6759
Staże 35427
Prace interwencyjne 11605
Roboty publiczne 14493
Prace społecznie użyteczne 7730
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 25562
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 6752
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3253
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5183
Zwolnienia grupowe 4425
Wysokość świadczeń pieniężnych 11570
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 3895
Grant na telepracę 7470
Refundacja kosztów poniesionych na skladki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 6107
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia oraz 60 roku życia 13985
Świadczenie aktywizacyjne 4904
Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego 8643
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 3748
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 8595
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4254
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 6616
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 5902
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4301
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6279
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 8759
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 12296
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 3843
Tryb postępowania 2657
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 6290
Wymagane dokumenty 4515
Opłaty 3475
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 7589
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 10850
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 7410
Dokumenty do pobrania 44385
Inne informacje 5857
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4809
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 173460
Dane podstawowe 38339
Telefony kontaktowe 51643
Filie Urzędu Pracy w Opolu 12329
Filia PUP Niemodlin 33739
LPIK Popielów 11465
Nagrody i wyróźnienia 4921
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5092
Programy 32034
Realizowane 7510
"-25" rezerwa MPiPS 2015 9227
Zakończone 3661
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2014 7807
"30" - rezerwa MPiPS 2014 5060
"-25" - rezerwa MPiPS 2014 4755
"MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny 2013 12316
"30" - rezerwa MPiPS 2013 3650
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2013 3633
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 11871
BEZROBOTNI - TO NIE MY - Program Specjalny 2012 6700
KARIERA PRZED 30 - Program Specjalny 2012 8418
"30" - rezerwa MPiPS 2012 3690
"50" - rezerwa MPiPS 2012 3325
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2012 3212
CZAS NA BIZNES - rezerwa MPIPS 2012 3366
ROLNICY - rezerwa MPiPS 2011 2959
POD PRĄD - rezerwa MPiPS 2010 3028
CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA - rezerwa MPiPS 2010 3653
CZAS NA HOSSĘ - rezerwa MPiPS 2010 2899
WIATR W ŻAGLE - rezerwa MPiPS 2010 4464
MÓJ BIZNES - rezerwa MPiPS 2008 261
NOWE HORYZONTY - program lokalny 2008 208
GOTOWI NA WSZYSTKO - program lokalny 2008 218
Projekty EFS 41842
Realizowane 5642
TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 7740
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" 1036
"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" - RPO 2017 666
Zakończone 3881
1.1.1 PO WER 2016 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)" 257
7.1 RPO 2016 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)” 234
1.1.1 PO WER 2015 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)" 1166
7.1 RPO 2015 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)” 1639
6.1.3 PO KL 2014 - Herkules 4612
"KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 12361
7.1.1 PO KL 2013-2014 - Moja praca moja przyszłość 1985
6.1.1 PO KL 2012-2014 - BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 3557
7.2.1 PO KL 2011-2014 - CZAS NA PRACĘ 3444
6.1.3 PO KL 2013 - Herkules 7331
6.1.2 PO KL 2011-2013 - Pośredniaczek bis 3525
6.1.3 PO KL 2012 - Herkules 2950
6.1.3 PO KL 2011 - Herkules 3100
6.1.3 PO KL 2010 - Herkules 6780
8.1.1 PO KL 2008-2010 - POSTAW NA SIEBIE 3935
6.1.2 PO KL 2008-2010 - POŚREDNIACZEK 3122
2.4 ZPORR 2009 - Lepsza perspektywa 3517
6.1.3 PO KL 2009 - Herkules 3041
6.1.3 PO KL 2008 - Herkules 3427
1.1 SPO RZL 2006-2008 - PRACOFONIK 3636
1.5 SPO RZL 2006-2007 - TEN PIERWSZY DRUGI RAZ 3142
1.2 SPO RZL 2006-2007 - ASTERIX 3038
1.3 SPO RZL 2006-2007 - OBELIX 3016
1.2 SPO RZL 2005-2006 - SKOK 3027
1.3 SPO RZL 2005-2006 - S.O.S. 2972
1.2 SPO RZL 2004-2005 - MAŁOLAT 3423
1.3 SPO RZL 2004-2005 - RYZYKANT 3567
Analizy i statystyki 19146
Zestawienia statystyczne 6198
Badanie efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej 4171
Informacja roczna 6986
Raport z badań efektywności dotacji 6381
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4443
Powiatowa Rada Rynku Pracy 10343
Przydatne linki 5571
Pytanie do urzędu 5799
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2828
Ankieta oceniająca stronę internetową 2231
Oferty konkursowe 11202
Centrum Aktywizacji Zawodowej 62675
Zakres działań 16891
Jak trafić do CAZ 12423