Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 166999
Rejestracja bezrobotnych 45351
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 27389
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 10380
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 41074
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 15424
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 13440
Rejestracja poszukujących pracy 12590
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 19057
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 5066
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 8777
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3893
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 14057
Prawa bezrobotnych 7048
Prawa poszukujących pracy 5261
Obowiązki bezrobotnych 12319
Obowiązki poszukujących pracy 4293
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 15228
Przyznanie statusu bezrobotnego 12211
Utrata statusu bezrobotnego 9547
Przyznanie statusu poszukującego pracy 6484
Utrata statusu poszukującego pracy 4111
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 24534
Pośrednictwo pracy krajowe 4713
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3203
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5899
Poradnictwo zawodowe 3957
Nasi doradcy 5364
Indywidualne porady zawodowe 8399
Grupowe porady zawodowe 7590
Informacja zawodowa 3703
Indywidualna informacja zawodowa 8232
Grupowa informacja zawodowa 9375
Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 9093
Narzędzie do Badania Kompetencji 377
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3617
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 10321
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10204
Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego 19415
Szkolenia grupowe 783
Studia podyplomowe 12660
Bon szkoleniowy 3899
Koszty egzaminów i licencji 4797
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5278
Staże 22073
Prace interwencyjne 7058
Roboty publiczne 5779
Prace społecznie użyteczne 9001
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3670
Bon stażowy 10822
Bon zatrudnieniowy 8951
Bon na zasiedlenie 5601
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 517
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 36552
Wysokość świadczeń pieniężnych 15617
Zasiłek dla bezrobotnych 24525
Ubezpieczenie zdrowotne 10201
Dodatek aktywizacyjny 13745
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 37189
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8793
Zwrot kosztów przejazdu 19760
Zwrot kosztów zakwaterowania 4587
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 8385
Pożyczka szkoleniowa 6889
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3450
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 20693
Inne finansowe formy wsparcia 7464
Dokumenty do pobrania 66844
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3289
Agencje zatrudnienia 14614
Inne informacje 6646
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12140
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 114486
Zgłoszenie oferty pracy 31452
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 21978
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 13448
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 11398
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4845
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3465
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3509
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 41796
Pośrednictwo pracy krajowe 7444
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3983
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2824
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 30240
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7595
Staże 43840
Prace interwencyjne 13268
Roboty publiczne 16914
Prace społecznie użyteczne 8718
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 30224
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 7602
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3971
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 6286
Zwolnienia grupowe 5037
Wysokość świadczeń pieniężnych 12670
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 4806
Grant na telepracę 8318
Refundacja kosztów poniesionych na skladki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 7241
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 15687
Świadczenie aktywizacyjne 5699
Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego 10008
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 4537
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5136
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 7451
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 6479
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5017
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6893
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 11188
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 15543
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 5332
Tryb postępowania 3635
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 7389
Wymagane dokumenty 5590
Opłaty 4471
Zezwolenie na pracę sezonową 8739
Oświadczenia dla prac niesezonowych 12052
Oświadczenia zarejestrowane w 2017 r. 8709
Dokumenty do pobrania 55824
Inne informacje 6823
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5796
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 211628
Dane podstawowe 46755
Telefony kontaktowe 63771
Filie Urzędu Pracy w Opolu 14970
Filia PUP Niemodlin 39554
LPIK Popielów 13295
Nagrody i wyróźnienia 5947
Ochrona Danych Osobowych 765
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6102
Programy 38014
Realizowane 9168
"Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi" - rezerwa MRPiPS 2017/2018 767
Zakończone 4576
"-25" rezerwa MPiPS 2015 10565
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2014 8602
"30" - rezerwa MPiPS 2014 5870
"-25" - rezerwa MPiPS 2014 5544
"MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny 2013 13131
"30" - rezerwa MPiPS 2013 4388
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2013 4391
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 12600
BEZROBOTNI - TO NIE MY - Program Specjalny 2012 7393
KARIERA PRZED 30 - Program Specjalny 2012 9152
"30" - rezerwa MPiPS 2012 4403
"50" - rezerwa MPiPS 2012 4105
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2012 3936
CZAS NA BIZNES - rezerwa MPIPS 2012 4149
ROLNICY - rezerwa MPiPS 2011 3689
POD PRĄD - rezerwa MPiPS 2010 3747
CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA - rezerwa MPiPS 2010 4362
CZAS NA HOSSĘ - rezerwa MPiPS 2010 3634
WIATR W ŻAGLE - rezerwa MPiPS 2010 5276
MÓJ BIZNES - rezerwa MPiPS 2008 1101
NOWE HORYZONTY - program lokalny 2008 926
GOTOWI NA WSZYSTKO - program lokalny 2008 878
Projekty EFS 55038
Realizowane 7052
TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 24030
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" PO WER 2018 3017
"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" - RPO 2018 2264
"Rozwiń swoje skrzydła" - ERASMUS+ 27
Zakończone 4745
1.1.1 PO WER 2017 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" 316
1.1.1 PO WER 2016 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)" 914
7.1 RPO 2016 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)” 922
1.1.1 PO WER 2015 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)" 1766
7.1 RPO 2015 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)” 2339
6.1.3 PO KL 2014 - Herkules 5279
"KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 13218
7.1.1 PO KL 2013-2014 - Moja praca moja przyszłość 2644
6.1.1 PO KL 2012-2014 - BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 4202
7.2.1 PO KL 2011-2014 - CZAS NA PRACĘ 4197
6.1.3 PO KL 2013 - Herkules 8091
6.1.2 PO KL 2011-2013 - Pośredniaczek bis 4252
6.1.3 PO KL 2012 - Herkules 3665
6.1.3 PO KL 2011 - Herkules 3752
6.1.3 PO KL 2010 - Herkules 7510
8.1.1 PO KL 2008-2010 - POSTAW NA SIEBIE 4617
6.1.2 PO KL 2008-2010 - POŚREDNIACZEK 3785
2.4 ZPORR 2009 - Lepsza perspektywa 4236
6.1.3 PO KL 2009 - Herkules 3733
6.1.3 PO KL 2008 - Herkules 4082
1.1 SPO RZL 2006-2008 - PRACOFONIK 4358
1.5 SPO RZL 2006-2007 - TEN PIERWSZY DRUGI RAZ 3773
1.2 SPO RZL 2006-2007 - ASTERIX 3765
1.3 SPO RZL 2006-2007 - OBELIX 3727
1.2 SPO RZL 2005-2006 - SKOK 3715
1.3 SPO RZL 2005-2006 - S.O.S. 3644
1.2 SPO RZL 2004-2005 - MAŁOLAT 4197
1.3 SPO RZL 2004-2005 - RYZYKANT 4274
Analizy i statystyki 22261
Zestawienia statystyczne 7487
Badanie efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej 4869
Informacja roczna 7836
Raport z badań efektywności dotacji 7196
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5458
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11680
Przydatne linki 6625
Pytanie do urzędu 7009
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3578
Ankieta oceniająca stronę internetową 2950
Oferty konkursowe 12907
Centrum Aktywizacji Zawodowej 75800
Zakres działań 19499
Jak trafić do CAZ 14764