Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 180207
Rejestracja bezrobotnych 50641
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 30041
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 11689
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 45478
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 17064
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 14264
Rejestracja poszukujących pracy 13992
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 21023
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 5756
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 9488
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4494
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 15311
Prawa bezrobotnych 7794
Prawa poszukujących pracy 5982
Obowiązki bezrobotnych 13178
Obowiązki poszukujących pracy 4959
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 16930
Przyznanie statusu bezrobotnego 13279
Utrata statusu bezrobotnego 10425
Przyznanie statusu poszukującego pracy 7326
Utrata statusu poszukującego pracy 4738
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 27059
Pośrednictwo pracy krajowe 5334
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3827
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6682
Poradnictwo zawodowe 4610
Nasi doradcy 6022
Indywidualne porady zawodowe 9185
Grupowe porady zawodowe 8404
Informacja zawodowa 4458
Indywidualna informacja zawodowa 9111
Grupowa informacja zawodowa 10629
Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 10011
Narzędzie do Badania Kompetencji 1564
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4260
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 11173
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 11278
Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego 28734
Szkolenia grupowe 1641
Studia podyplomowe 13548
Bon szkoleniowy 4767
Koszty egzaminów i licencji 5485
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6001
Staże 24116
Prace interwencyjne 7696
Roboty publiczne 6427
Prace społecznie użyteczne 9810
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4272
Bon stażowy 11736
Bon zatrudnieniowy 10038
Bon na zasiedlenie 6663
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 1597
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 40061
Wysokość świadczeń pieniężnych 17233
Zasiłek dla bezrobotnych 26729
Ubezpieczenie zdrowotne 11166
Dodatek aktywizacyjny 15013
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 44100
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9632
Zwrot kosztów przejazdu 23313
Zwrot kosztów zakwaterowania 5320
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 9172
Pożyczka szkoleniowa 7710
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 4029
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 24044
Inne finansowe formy wsparcia 8399
Dokumenty do pobrania 73800
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3959
Agencje zatrudnienia 15484
Inne informacje 7456
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 13349
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 126736
Zgłoszenie oferty pracy 34850
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 24506
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 16013
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 12468
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5579
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4090
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4112
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 46028
Pośrednictwo pracy krajowe 8031
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4591
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3370
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 33419
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8284
Staże 48696
Prace interwencyjne 14656
Roboty publiczne 18518
Prace społecznie użyteczne 9484
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 33860
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 8421
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 4662
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 7175
Zwolnienia grupowe 5634
Wysokość świadczeń pieniężnych 13539
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 5562
Grant na telepracę 9092
Refundacja kosztów poniesionych na skladki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 7900
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 16851
Świadczenie aktywizacyjne 6426
Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego 11110
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 5224
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5887
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 8190
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 7130
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5862
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7619
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 12980
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 17985
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 6580
Oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy cudzoziemcowi 5707
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 8565
Opłaty 5318
Zezwolenie na pracę sezonową 10763
Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców. 573
Dokumenty do pobrania 62366
Inne informacje 7482
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6619
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 231332
Dane podstawowe 51407
Telefony kontaktowe 69952
Filie Urzędu Pracy w Opolu 16533
Filia PUP Niemodlin 43509
LPIK Popielów 14777
Nagrody i wyróźnienia 6849
Ochrona Danych Osobowych 1972
Monitoring wizyjny 295
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 7056
Programy 41997
Realizowane 10246
"Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi" - rezerwa MRPiPS 2017/2018 2056
Zakończone 5402
"-25" rezerwa MPiPS 2015 11346
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2014 9301
"30" - rezerwa MPiPS 2014 6583
"-25" - rezerwa MPiPS 2014 6229
"MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny 2013 13803
"30" - rezerwa MPiPS 2013 5170
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2013 5161
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 13328
BEZROBOTNI - TO NIE MY - Program Specjalny 2012 8135
KARIERA PRZED 30 - Program Specjalny 2012 9852
"30" - rezerwa MPiPS 2012 5131
"50" - rezerwa MPiPS 2012 4873
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2012 4602
CZAS NA BIZNES - rezerwa MPIPS 2012 4836
ROLNICY - rezerwa MPiPS 2011 4387
POD PRĄD - rezerwa MPiPS 2010 4395
CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA - rezerwa MPiPS 2010 4976
CZAS NA HOSSĘ - rezerwa MPiPS 2010 4329
WIATR W ŻAGLE - rezerwa MPiPS 2010 6047
MÓJ BIZNES - rezerwa MPiPS 2008 1834
NOWE HORYZONTY - program lokalny 2008 1625
GOTOWI NA WSZYSTKO - program lokalny 2008 1546
Projekty EFS 63687
Realizowane 8388
TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 2 7268
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)" - PO WER 2019 864
"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)" - RPO 2019 3904
"Rozwiń swoje skrzydła" - ERASMUS+ 1045
Zakończone 5336
1.1.1 PO WER 2018 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" 4207
7.1 RPO 2018 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)” 134
TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 508
1.1.1 PO WER 2017 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" 836
7.1 RPO 2017 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)” 109
1.1.1 PO WER 2016 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)" 1407
7.1 RPO 2016 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)” 1467
1.1.1 PO WER 2015 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)" 2463
7.1 RPO 2015 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)” 3028
6.1.3 PO KL 2014 - Herkules 5950
"KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 13789
7.1.1 PO KL 2013-2014 - Moja praca moja przyszłość 3194
6.1.1 PO KL 2012-2014 - BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 4720
7.2.1 PO KL 2011-2014 - CZAS NA PRACĘ 4742
6.1.3 PO KL 2013 - Herkules 8599
6.1.2 PO KL 2011-2013 - Pośredniaczek bis 4739
6.1.3 PO KL 2012 - Herkules 4184
6.1.3 PO KL 2011 - Herkules 4326
6.1.3 PO KL 2010 - Herkules 8031
8.1.1 PO KL 2008-2010 - POSTAW NA SIEBIE 5103
6.1.2 PO KL 2008-2010 - POŚREDNIACZEK 4304
2.4 ZPORR 2009 - Lepsza perspektywa 4772
6.1.3 PO KL 2009 - Herkules 4230
6.1.3 PO KL 2008 - Herkules 4591
1.1 SPO RZL 2006-2008 - PRACOFONIK 4882
1.5 SPO RZL 2006-2007 - TEN PIERWSZY DRUGI RAZ 4260
1.2 SPO RZL 2006-2007 - ASTERIX 4353
1.3 SPO RZL 2006-2007 - OBELIX 4241
1.2 SPO RZL 2005-2006 - SKOK 4246
1.3 SPO RZL 2005-2006 - S.O.S. 4148
1.2 SPO RZL 2004-2005 - MAŁOLAT 4842
1.3 SPO RZL 2004-2005 - RYZYKANT 4788
Analizy i statystyki 24149
Zestawienia statystyczne 8415
Badanie efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej 5446
Informacja roczna 8544
Raport z badań efektywności dotacji 7788
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6343
Powiatowa Rada Rynku Pracy 12557
Przydatne linki 7360
Pytanie do urzędu 7843
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4138
Ankieta oceniająca stronę internetową 3513
Oferty konkursowe 13962
Centrum Aktywizacji Zawodowej 83459
Zakres działań 21167
Jak trafić do CAZ 16134