Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 170200
Rejestracja bezrobotnych 46715
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 27976
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 10614
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 42222
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 15806
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 13531
Rejestracja poszukujących pracy 12852
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 19517
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 5138
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 8884
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3943
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 14316
Prawa bezrobotnych 7162
Prawa poszukujących pracy 5352
Obowiązki bezrobotnych 12508
Obowiązki poszukujących pracy 4366
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 15483
Przyznanie statusu bezrobotnego 12382
Utrata statusu bezrobotnego 9690
Przyznanie statusu poszukującego pracy 6573
Utrata statusu poszukującego pracy 4175
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 25002
Pośrednictwo pracy krajowe 4777
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3249
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5987
Poradnictwo zawodowe 4013
Nasi doradcy 5416
Indywidualne porady zawodowe 8493
Grupowe porady zawodowe 7712
Informacja zawodowa 3815
Indywidualna informacja zawodowa 8369
Grupowa informacja zawodowa 9601
Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 9196
Narzędzie do Badania Kompetencji 540
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3670
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 10434
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10413
Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego 21298
Szkolenia grupowe 877
Studia podyplomowe 12772
Bon szkoleniowy 4011
Koszty egzaminów i licencji 4860
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5346
Staże 22493
Prace interwencyjne 7121
Roboty publiczne 5838
Prace społecznie użyteczne 9148
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3719
Bon stażowy 10963
Bon zatrudnieniowy 9140
Bon na zasiedlenie 5728
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 678
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 37359
Wysokość świadczeń pieniężnych 15915
Zasiłek dla bezrobotnych 24978
Ubezpieczenie zdrowotne 10375
Dodatek aktywizacyjny 13960
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 38863
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8919
Zwrot kosztów przejazdu 20523
Zwrot kosztów zakwaterowania 4662
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 8490
Pożyczka szkoleniowa 7002
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3498
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 21413
Inne finansowe formy wsparcia 7606
Dokumenty do pobrania 68671
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3343
Agencje zatrudnienia 14724
Inne informacje 6756
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12303
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 117283
Zgłoszenie oferty pracy 32236
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 22543
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 13984
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 11557
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4936
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3526
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3565
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 42725
Pośrednictwo pracy krajowe 7494
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4036
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2864
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 30766
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7664
Staże 45035
Prace interwencyjne 13510
Roboty publiczne 17210
Prace społecznie użyteczne 8834
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 31021
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 7686
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 4039
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 6410
Zwolnienia grupowe 5088
Wysokość świadczeń pieniężnych 12803
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 4901
Grant na telepracę 8409
Refundacja kosztów poniesionych na skladki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 7382
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 15876
Świadczenie aktywizacyjne 5791
Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego 10183
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 4614
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5229
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 7537
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 6536
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5141
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6960
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 11542
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 16003
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 5594
Tryb postępowania 3765
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 7620
Wymagane dokumenty 5721
Opłaty 4592
Zezwolenie na pracę sezonową 8905
Oświadczenia dla prac niesezonowych 12180
Oświadczenia zarejestrowane w 2017 r. 8801
Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców. 52
Dokumenty do pobrania 57369
Inne informacje 6907
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5906
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 216704
Dane podstawowe 47866
Telefony kontaktowe 65364
Filie Urzędu Pracy w Opolu 15241
Filia PUP Niemodlin 40385
LPIK Popielów 13574
Nagrody i wyróźnienia 6037
Ochrona Danych Osobowych 943
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6206
Programy 38766
Realizowane 9323
"Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi" - rezerwa MRPiPS 2017/2018 977
Zakończone 4659
"-25" rezerwa MPiPS 2015 10644
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2014 8658
"30" - rezerwa MPiPS 2014 5917
"-25" - rezerwa MPiPS 2014 5597
"MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny 2013 13187
"30" - rezerwa MPiPS 2013 4441
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2013 4447
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 12659
BEZROBOTNI - TO NIE MY - Program Specjalny 2012 7444
KARIERA PRZED 30 - Program Specjalny 2012 9203
"30" - rezerwa MPiPS 2012 4453
"50" - rezerwa MPiPS 2012 4159
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2012 3994
CZAS NA BIZNES - rezerwa MPIPS 2012 4206
ROLNICY - rezerwa MPiPS 2011 3744
POD PRĄD - rezerwa MPiPS 2010 3798
CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA - rezerwa MPiPS 2010 4410
CZAS NA HOSSĘ - rezerwa MPiPS 2010 3676
WIATR W ŻAGLE - rezerwa MPiPS 2010 5377
MÓJ BIZNES - rezerwa MPiPS 2008 1171
NOWE HORYZONTY - program lokalny 2008 975
GOTOWI NA WSZYSTKO - program lokalny 2008 931
Projekty EFS 55943
Realizowane 7160
TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 24592
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" PO WER 2018 3275
"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" - RPO 2018 2466
"Rozwiń swoje skrzydła" - ERASMUS+ 155
Zakończone 4829
1.1.1 PO WER 2017 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" 369
1.1.1 PO WER 2016 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)" 969
7.1 RPO 2016 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)” 985
1.1.1 PO WER 2015 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)" 1807
7.1 RPO 2015 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)” 2409
6.1.3 PO KL 2014 - Herkules 5328
"KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 13275
7.1.1 PO KL 2013-2014 - Moja praca moja przyszłość 2697
6.1.1 PO KL 2012-2014 - BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 4252
7.2.1 PO KL 2011-2014 - CZAS NA PRACĘ 4253
6.1.3 PO KL 2013 - Herkules 8138
6.1.2 PO KL 2011-2013 - Pośredniaczek bis 4295
6.1.3 PO KL 2012 - Herkules 3703
6.1.3 PO KL 2011 - Herkules 3797
6.1.3 PO KL 2010 - Herkules 7557
8.1.1 PO KL 2008-2010 - POSTAW NA SIEBIE 4667
6.1.2 PO KL 2008-2010 - POŚREDNIACZEK 3841
2.4 ZPORR 2009 - Lepsza perspektywa 4296
6.1.3 PO KL 2009 - Herkules 3779
6.1.3 PO KL 2008 - Herkules 4129
1.1 SPO RZL 2006-2008 - PRACOFONIK 4409
1.5 SPO RZL 2006-2007 - TEN PIERWSZY DRUGI RAZ 3815
1.2 SPO RZL 2006-2007 - ASTERIX 3810
1.3 SPO RZL 2006-2007 - OBELIX 3766
1.2 SPO RZL 2005-2006 - SKOK 3776
1.3 SPO RZL 2005-2006 - S.O.S. 3692
1.2 SPO RZL 2004-2005 - MAŁOLAT 4257
1.3 SPO RZL 2004-2005 - RYZYKANT 4322
Analizy i statystyki 22582
Zestawienia statystyczne 7613
Badanie efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej 4935
Informacja roczna 7911
Raport z badań efektywności dotacji 7272
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5666
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11787
Przydatne linki 6750
Pytanie do urzędu 7141
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3652
Ankieta oceniająca stronę internetową 3013
Oferty konkursowe 13061
Centrum Aktywizacji Zawodowej 77596
Zakres działań 19839
Jak trafić do CAZ 15052