Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 157762
Rejestracja bezrobotnych 42049
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 25806
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 9599
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 38258
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 14412
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 13014
Rejestracja poszukujących pracy 11778
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 17804
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 4729
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 8399
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3660
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 13242
Prawa bezrobotnych 6569
Prawa poszukujących pracy 4875
Obowiązki bezrobotnych 11720
Obowiązki poszukujących pracy 3951
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 14353
Przyznanie statusu bezrobotnego 11586
Utrata statusu bezrobotnego 9083
Przyznanie statusu poszukującego pracy 6075
Utrata statusu poszukującego pracy 3824
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 23182
Pośrednictwo pracy krajowe 4453
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2926
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5571
Poradnictwo zawodowe 3654
Nasi doradcy 5034
Indywidualne porady zawodowe 7920
Grupowe porady zawodowe 7157
Informacja zawodowa 3281
Indywidualna informacja zawodowa 7774
Grupowa informacja zawodowa 8615
Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 8677
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3307
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 9910
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9542
Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego 15557
Szkolenia grupowe 386
Studia podyplomowe 12242
Bon szkoleniowy 3554
Koszty egzaminów i licencji 4510
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4894
Staże 21027
Prace interwencyjne 6744
Roboty publiczne 5480
Prace społecznie użyteczne 8543
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3405
Bon stażowy 10335
Bon zatrudnieniowy 8342
Bon na zasiedlenie 5071
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 118
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 34346
Wysokość świadczeń pieniężnych 14624
Zasiłek dla bezrobotnych 23198
Ubezpieczenie zdrowotne 9698
Dodatek aktywizacyjny 13008
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 33399
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8320
Zwrot kosztów przejazdu 17578
Zwrot kosztów zakwaterowania 4254
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 7985
Pożyczka szkoleniowa 6438
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3206
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 18130
Inne finansowe formy wsparcia 6977
Dokumenty do pobrania 62264
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2984
Agencje zatrudnienia 14127
Inne informacje 6165
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11371
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 104685
Zgłoszenie oferty pracy 28587
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 19888
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 11983
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 10795
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4492
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3180
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3282
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 39029
Pośrednictwo pracy krajowe 7163
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3678
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2614
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 28705
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7206
Staże 40570
Prace interwencyjne 12574
Roboty publiczne 15986
Prace społecznie użyteczne 8254
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 28239
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 7264
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3657
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5848
Zwolnienia grupowe 4757
Wysokość świadczeń pieniężnych 12195
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 4393
Grant na telepracę 7932
Refundacja kosztów poniesionych na skladki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 6756
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 15047
Świadczenie aktywizacyjne 5367
Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego 9462
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 4174
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 10366
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4752
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 7100
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 6213
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4675
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6628
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 9929
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 13970
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 4518
Tryb postępowania 3133
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 6817
Wymagane dokumenty 5060
Opłaty 3990
Zezwolenie na pracę sezonową 8208
Oświadczenia dla prac niesezonowych 11422
Oświadczenia zarejestrowane w 2017 r. 8274
Dokumenty do pobrania 50899
Inne informacje 6366
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5395
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 196103
Dane podstawowe 43170
Telefony kontaktowe 58909
Filie Urzędu Pracy w Opolu 13801
Filia PUP Niemodlin 37041
LPIK Popielów 12451
Nagrody i wyróźnienia 5452
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5609
Programy 35689
Realizowane 8532
"Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi" - rezerwa MRPiPS 2017/2018 82
Zakończone 4141
"-25" rezerwa MPiPS 2015 10118
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2014 8192
"30" - rezerwa MPiPS 2014 5446
"-25" - rezerwa MPiPS 2014 5135
"MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny 2013 12738
"30" - rezerwa MPiPS 2013 4025
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2013 4003
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 12257
BEZROBOTNI - TO NIE MY - Program Specjalny 2012 7044
KARIERA PRZED 30 - Program Specjalny 2012 8814
"30" - rezerwa MPiPS 2012 4039
"50" - rezerwa MPiPS 2012 3712
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2012 3566
CZAS NA BIZNES - rezerwa MPIPS 2012 3748
ROLNICY - rezerwa MPiPS 2011 3313
POD PRĄD - rezerwa MPiPS 2010 3386
CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA - rezerwa MPiPS 2010 4040
CZAS NA HOSSĘ - rezerwa MPiPS 2010 3277
WIATR W ŻAGLE - rezerwa MPiPS 2010 4858
MÓJ BIZNES - rezerwa MPiPS 2008 710
NOWE HORYZONTY - program lokalny 2008 561
GOTOWI NA WSZYSTKO - program lokalny 2008 571
Projekty EFS 51757
Realizowane 6501
TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 21265
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" PO WER 2018 2066
"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" - RPO 2018 1542
Zakończone 4365
1.1.1 PO WER 2017 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" 32
1.1.1 PO WER 2016 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)" 612
7.1 RPO 2016 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)” 607
1.1.1 PO WER 2015 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)" 1459
7.1 RPO 2015 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)” 1977
6.1.3 PO KL 2014 - Herkules 4961
"KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 12823
7.1.1 PO KL 2013-2014 - Moja praca moja przyszłość 2346
6.1.1 PO KL 2012-2014 - BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 3903
7.2.1 PO KL 2011-2014 - CZAS NA PRACĘ 3834
6.1.3 PO KL 2013 - Herkules 7712
6.1.2 PO KL 2011-2013 - Pośredniaczek bis 3914
6.1.3 PO KL 2012 - Herkules 3307
6.1.3 PO KL 2011 - Herkules 3446
6.1.3 PO KL 2010 - Herkules 7151
8.1.1 PO KL 2008-2010 - POSTAW NA SIEBIE 4310
6.1.2 PO KL 2008-2010 - POŚREDNIACZEK 3459
2.4 ZPORR 2009 - Lepsza perspektywa 3895
6.1.3 PO KL 2009 - Herkules 3393
6.1.3 PO KL 2008 - Herkules 3761
1.1 SPO RZL 2006-2008 - PRACOFONIK 4016
1.5 SPO RZL 2006-2007 - TEN PIERWSZY DRUGI RAZ 3505
1.2 SPO RZL 2006-2007 - ASTERIX 3411
1.3 SPO RZL 2006-2007 - OBELIX 3382
1.2 SPO RZL 2005-2006 - SKOK 3387
1.3 SPO RZL 2005-2006 - S.O.S. 3322
1.2 SPO RZL 2004-2005 - MAŁOLAT 3813
1.3 SPO RZL 2004-2005 - RYZYKANT 3935
Analizy i statystyki 20892
Zestawienia statystyczne 6833
Badanie efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej 4530
Informacja roczna 7422
Raport z badań efektywności dotacji 6808
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4916
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11123
Przydatne linki 6171
Pytanie do urzędu 6459
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3236
Ankieta oceniająca stronę internetową 2621
Oferty konkursowe 12209
Centrum Aktywizacji Zawodowej 70549
Zakres działań 18442
Jak trafić do CAZ 13778