Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 164452
Rejestracja bezrobotnych 44287
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 26925
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 10163
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 39932
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 15111
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 13361
Rejestracja poszukujących pracy 12380
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 18692
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 5006
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 8701
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3858
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 13859
Prawa bezrobotnych 6954
Prawa poszukujących pracy 5192
Obowiązki bezrobotnych 12189
Obowiązki poszukujących pracy 4236
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 14968
Przyznanie statusu bezrobotnego 12055
Utrata statusu bezrobotnego 9448
Przyznanie statusu poszukującego pracy 6407
Utrata statusu poszukującego pracy 4071
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 24153
Pośrednictwo pracy krajowe 4681
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3174
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5860
Poradnictwo zawodowe 3918
Nasi doradcy 5324
Indywidualne porady zawodowe 8333
Grupowe porady zawodowe 7529
Informacja zawodowa 3652
Indywidualna informacja zawodowa 8151
Grupowa informacja zawodowa 9228
Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 9037
Narzędzie do Badania Kompetencji 275
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3572
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 10258
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10059
Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego 18071
Szkolenia grupowe 705
Studia podyplomowe 12585
Bon szkoleniowy 3835
Koszty egzaminów i licencji 4763
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5208
Staże 21798
Prace interwencyjne 7006
Roboty publiczne 5748
Prace społecznie użyteczne 8920
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3638
Bon stażowy 10700
Bon zatrudnieniowy 8806
Bon na zasiedlenie 5496
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 424
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 35931
Wysokość świadczeń pieniężnych 15376
Zasiłek dla bezrobotnych 24183
Ubezpieczenie zdrowotne 10088
Dodatek aktywizacyjny 13569
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 36193
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8683
Zwrot kosztów przejazdu 19119
Zwrot kosztów zakwaterowania 4531
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 8310
Pożyczka szkoleniowa 6788
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3419
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 20037
Inne finansowe formy wsparcia 7363
Dokumenty do pobrania 65502
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3233
Agencje zatrudnienia 14518
Inne informacje 6563
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11937
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 111979
Zgłoszenie oferty pracy 30672
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 21438
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 12980
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 11252
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4798
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3432
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3481
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 41163
Pośrednictwo pracy krajowe 7405
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3947
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2795
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 29885
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7526
Staże 42918
Prace interwencyjne 13141
Roboty publiczne 16702
Prace społecznie użyteczne 8649
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 29733
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 7537
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3912
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 6199
Zwolnienia grupowe 4990
Wysokość świadczeń pieniężnych 12573
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 4737
Grant na telepracę 8260
Refundacja kosztów poniesionych na skladki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 7159
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 15575
Świadczenie aktywizacyjne 5650
Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego 9881
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 4484
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 11000
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5074
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 7393
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 6434
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4959
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6862
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 10857
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 15105
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 5113
Tryb postępowania 3515
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 7225
Wymagane dokumenty 5478
Opłaty 4370
Zezwolenie na pracę sezonową 8600
Oświadczenia dla prac niesezonowych 11936
Oświadczenia zarejestrowane w 2017 r. 8627
Dokumenty do pobrania 54554
Inne informacje 6740
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5714
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 207603
Dane podstawowe 45891
Telefony kontaktowe 62548
Filie Urzędu Pracy w Opolu 14758
Filia PUP Niemodlin 38894
LPIK Popielów 13100
Nagrody i wyróźnienia 5881
Ochrona Danych Osobowych 541
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6028
Programy 37451
Realizowane 9056
"Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi" - rezerwa MRPiPS 2017/2018 625
Zakończone 4519
"-25" rezerwa MPiPS 2015 10509
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2014 8547
"30" - rezerwa MPiPS 2014 5819
"-25" - rezerwa MPiPS 2014 5503
"MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny 2013 13085
"30" - rezerwa MPiPS 2013 4338
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2013 4353
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 12563
BEZROBOTNI - TO NIE MY - Program Specjalny 2012 7355
KARIERA PRZED 30 - Program Specjalny 2012 9125
"30" - rezerwa MPiPS 2012 4363
"50" - rezerwa MPiPS 2012 4054
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2012 3895
CZAS NA BIZNES - rezerwa MPIPS 2012 4103
ROLNICY - rezerwa MPiPS 2011 3639
POD PRĄD - rezerwa MPiPS 2010 3709
CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA - rezerwa MPiPS 2010 4329
CZAS NA HOSSĘ - rezerwa MPiPS 2010 3589
WIATR W ŻAGLE - rezerwa MPiPS 2010 5223
MÓJ BIZNES - rezerwa MPiPS 2008 1057
NOWE HORYZONTY - program lokalny 2008 883
GOTOWI NA WSZYSTKO - program lokalny 2008 851
Projekty EFS 54449
Realizowane 6980
TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 23684
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" PO WER 2018 2758
"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" - RPO 2018 2114
Zakończone 4699
1.1.1 PO WER 2017 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" 281
1.1.1 PO WER 2016 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)" 878
7.1 RPO 2016 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)” 881
1.1.1 PO WER 2015 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)" 1734
7.1 RPO 2015 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)” 2294
6.1.3 PO KL 2014 - Herkules 5244
"KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 13160
7.1.1 PO KL 2013-2014 - Moja praca moja przyszłość 2616
6.1.1 PO KL 2012-2014 - BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 4168
7.2.1 PO KL 2011-2014 - CZAS NA PRACĘ 4142
6.1.3 PO KL 2013 - Herkules 8049
6.1.2 PO KL 2011-2013 - Pośredniaczek bis 4221
6.1.3 PO KL 2012 - Herkules 3616
6.1.3 PO KL 2011 - Herkules 3717
6.1.3 PO KL 2010 - Herkules 7470
8.1.1 PO KL 2008-2010 - POSTAW NA SIEBIE 4584
6.1.2 PO KL 2008-2010 - POŚREDNIACZEK 3748
2.4 ZPORR 2009 - Lepsza perspektywa 4196
6.1.3 PO KL 2009 - Herkules 3702
6.1.3 PO KL 2008 - Herkules 4043
1.1 SPO RZL 2006-2008 - PRACOFONIK 4314
1.5 SPO RZL 2006-2007 - TEN PIERWSZY DRUGI RAZ 3750
1.2 SPO RZL 2006-2007 - ASTERIX 3721
1.3 SPO RZL 2006-2007 - OBELIX 3695
1.2 SPO RZL 2005-2006 - SKOK 3673
1.3 SPO RZL 2005-2006 - S.O.S. 3605
1.2 SPO RZL 2004-2005 - MAŁOLAT 4157
1.3 SPO RZL 2004-2005 - RYZYKANT 4232
Analizy i statystyki 21979
Zestawienia statystyczne 7378
Badanie efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej 4830
Informacja roczna 7769
Raport z badań efektywności dotacji 7144
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5337
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11587
Przydatne linki 6541
Pytanie do urzędu 6905
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3534
Ankieta oceniająca stronę internetową 2915
Oferty konkursowe 12760
Centrum Aktywizacji Zawodowej 74481
Zakres działań 19273
Jak trafić do CAZ 14563