Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 152805
Rejestracja bezrobotnych 40364
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 24982
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 9181
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 37218
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 13976
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 12835
Rejestracja poszukujących pracy 11337
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 17112
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 4579
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 8216
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3572
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 12868
Prawa bezrobotnych 6379
Prawa poszukujących pracy 4729
Obowiązki bezrobotnych 11471
Obowiązki poszukujących pracy 3798
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 13985
Przyznanie statusu bezrobotnego 11360
Utrata statusu bezrobotnego 8934
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5915
Utrata statusu poszukującego pracy 3720
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 22386
Pośrednictwo pracy krajowe 4356
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2798
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5412
Poradnictwo zawodowe 3556
Nasi doradcy 4904
Indywidualne porady zawodowe 7751
Grupowe porady zawodowe 7043
Informacja zawodowa 3092
Indywidualna informacja zawodowa 7501
Grupowa informacja zawodowa 8335
Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 8540
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3154
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 9740
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9211
Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego 14488
Szkolenia grupowe 198
Studia podyplomowe 12036
Bon szkoleniowy 3412
Koszty egzaminów i licencji 4384
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4749
Staże 20477
Prace interwencyjne 6640
Roboty publiczne 5340
Prace społecznie użyteczne 8384
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3286
Bon stażowy 10173
Bon zatrudnieniowy 8071
Bon na zasiedlenie 4799
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 33231
Wysokość świadczeń pieniężnych 14235
Zasiłek dla bezrobotnych 22565
Ubezpieczenie zdrowotne 9556
Dodatek aktywizacyjny 12690
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 31478
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8117
Zwrot kosztów przejazdu 16773
Zwrot kosztów zakwaterowania 4125
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 7820
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 8299
Pożyczka szkoleniowa 6241
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3094
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 17055
Inne finansowe formy wsparcia 6723
Dokumenty do pobrania 60190
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2884
Agencje zatrudnienia 13950
Inne informacje 5956
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11025
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 99698
Zgłoszenie oferty pracy 27502
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 19038
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 11542
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 10535
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4288
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3043
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3178
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 37325
Pośrednictwo pracy krajowe 7035
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3563
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2513
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 27902
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7071
Staże 38815
Prace interwencyjne 12290
Roboty publiczne 15501
Prace społecznie użyteczne 8075
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 27337
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 7129
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3534
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5611
Zwolnienia grupowe 4648
Wysokość świadczeń pieniężnych 11981
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 4234
Grant na telepracę 7766
Refundacja kosztów poniesionych na skladki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 6523
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia oraz 60 roku życia 14682
Świadczenie aktywizacyjne 5223
Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego 9177
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 4021
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 9862
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4560
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 6916
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 6113
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4537
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6508
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 9355
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 13178
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 4189
Tryb postępowania 2938
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 6604
Wymagane dokumenty 4803
Opłaty 3721
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 7981
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 11154
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 7923
Dokumenty do pobrania 48507
Inne informacje 6148
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5190
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 189305
Dane podstawowe 41753
Telefony kontaktowe 56747
Filie Urzędu Pracy w Opolu 13377
Filia PUP Niemodlin 35935
LPIK Popielów 12151
Nagrody i wyróźnienia 5282
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5441
Programy 34432
Realizowane 8037
"-25" rezerwa MPiPS 2015 9908
Zakończone 3965
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2014 8071
"30" - rezerwa MPiPS 2014 5309
"-25" - rezerwa MPiPS 2014 5004
"MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny 2013 12617
"30" - rezerwa MPiPS 2013 3918
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2013 3882
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 12151
BEZROBOTNI - TO NIE MY - Program Specjalny 2012 6941
KARIERA PRZED 30 - Program Specjalny 2012 8708
"30" - rezerwa MPiPS 2012 3924
"50" - rezerwa MPiPS 2012 3585
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2012 3459
CZAS NA BIZNES - rezerwa MPIPS 2012 3619
ROLNICY - rezerwa MPiPS 2011 3214
POD PRĄD - rezerwa MPiPS 2010 3282
CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA - rezerwa MPiPS 2010 3950
CZAS NA HOSSĘ - rezerwa MPiPS 2010 3154
WIATR W ŻAGLE - rezerwa MPiPS 2010 4750
MÓJ BIZNES - rezerwa MPiPS 2008 594
NOWE HORYZONTY - program lokalny 2008 457
GOTOWI NA WSZYSTKO - program lokalny 2008 473
Projekty EFS 49473
Realizowane 6242
TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 19157
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" 1708
"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" - RPO 2017 1229
Zakończone 4232
1.1.1 PO WER 2016 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)" 494
7.1 RPO 2016 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)” 504
1.1.1 PO WER 2015 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)" 1366
7.1 RPO 2015 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)” 1872
6.1.3 PO KL 2014 - Herkules 4855
"KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 12681
7.1.1 PO KL 2013-2014 - Moja praca moja przyszłość 2228
6.1.1 PO KL 2012-2014 - BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 3820
7.2.1 PO KL 2011-2014 - CZAS NA PRACĘ 3711
6.1.3 PO KL 2013 - Herkules 7595
6.1.2 PO KL 2011-2013 - Pośredniaczek bis 3786
6.1.3 PO KL 2012 - Herkules 3202
6.1.3 PO KL 2011 - Herkules 3349
6.1.3 PO KL 2010 - Herkules 7038
8.1.1 PO KL 2008-2010 - POSTAW NA SIEBIE 4206
6.1.2 PO KL 2008-2010 - POŚREDNIACZEK 3349
2.4 ZPORR 2009 - Lepsza perspektywa 3787
6.1.3 PO KL 2009 - Herkules 3278
6.1.3 PO KL 2008 - Herkules 3660
1.1 SPO RZL 2006-2008 - PRACOFONIK 3905
1.5 SPO RZL 2006-2007 - TEN PIERWSZY DRUGI RAZ 3421
1.2 SPO RZL 2006-2007 - ASTERIX 3290
1.3 SPO RZL 2006-2007 - OBELIX 3258
1.2 SPO RZL 2005-2006 - SKOK 3293
1.3 SPO RZL 2005-2006 - S.O.S. 3221
1.2 SPO RZL 2004-2005 - MAŁOLAT 3680
1.3 SPO RZL 2004-2005 - RYZYKANT 3813
Analizy i statystyki 20315
Zestawienia statystyczne 6625
Badanie efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej 4420
Informacja roczna 7271
Raport z badań efektywności dotacji 6667
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4782
Powiatowa Rada Rynku Pracy 10883
Przydatne linki 5961
Pytanie do urzędu 6261
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3095
Ankieta oceniająca stronę internetową 2496
Oferty konkursowe 11894
Centrum Aktywizacji Zawodowej 67972
Zakres działań 17959
Jak trafić do CAZ 13373