Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 161418
Rejestracja bezrobotnych 43240
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 26437
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 9932
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 39072
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 14805
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 13227
Rejestracja poszukujących pracy 12133
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 18303
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 4906
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 8570
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3785
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 13587
Prawa bezrobotnych 6810
Prawa poszukujących pracy 5081
Obowiązki bezrobotnych 12004
Obowiązki poszukujących pracy 4140
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 14682
Przyznanie statusu bezrobotnego 11835
Utrata statusu bezrobotnego 9298
Przyznanie statusu poszukującego pracy 6272
Utrata statusu poszukującego pracy 3974
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 23744
Pośrednictwo pracy krajowe 4598
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3085
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5744
Poradnictwo zawodowe 3823
Nasi doradcy 5220
Indywidualne porady zawodowe 8175
Grupowe porady zawodowe 7394
Informacja zawodowa 3502
Indywidualna informacja zawodowa 7996
Grupowa informacja zawodowa 8985
Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 8894
Narzędzie do Badania Kompetencji 68
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3486
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 10108
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9850
Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego 16589
Szkolenia grupowe 580
Studia podyplomowe 12466
Bon szkoleniowy 3729
Koszty egzaminów i licencji 4672
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5093
Staże 21489
Prace interwencyjne 6912
Roboty publiczne 5655
Prace społecznie użyteczne 8762
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3559
Bon stażowy 10573
Bon zatrudnieniowy 8646
Bon na zasiedlenie 5346
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 308
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 35247
Wysokość świadczeń pieniężnych 15018
Zasiłek dla bezrobotnych 23699
Ubezpieczenie zdrowotne 9943
Dodatek aktywizacyjny 13335
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 34940
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8546
Zwrot kosztów przejazdu 18425
Zwrot kosztów zakwaterowania 4408
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 8176
Pożyczka szkoleniowa 6662
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3349
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 19115
Inne finansowe formy wsparcia 7207
Dokumenty do pobrania 64002
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3132
Agencje zatrudnienia 14352
Inne informacje 6407
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11700
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 108617
Zgłoszenie oferty pracy 29667
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 20726
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 12551
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 11069
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4693
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3343
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3415
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 40258
Pośrednictwo pracy krajowe 7311
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3845
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2736
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 29455
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7405
Staże 41989
Prace interwencyjne 12916
Roboty publiczne 16415
Prace społecznie użyteczne 8503
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 29080
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 7434
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3815
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 6076
Zwolnienia grupowe 4903
Wysokość świadczeń pieniężnych 12418
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 4603
Grant na telepracę 8161
Refundacja kosztów poniesionych na skladki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 7023
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia 15381
Świadczenie aktywizacyjne 5542
Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego 9706
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 4372
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 10768
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4961
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 7283
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 6352
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4854
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6771
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 10449
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 14667
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 4881
Tryb postępowania 3378
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 7038
Wymagane dokumenty 5326
Opłaty 4223
Zezwolenie na pracę sezonową 8425
Oświadczenia dla prac niesezonowych 11731
Oświadczenia zarejestrowane w 2017 r. 8491
Dokumenty do pobrania 52837
Inne informacje 6604
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5596
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 202470
Dane podstawowe 44710
Telefony kontaktowe 61118
Filie Urzędu Pracy w Opolu 14363
Filia PUP Niemodlin 38176
LPIK Popielów 12894
Nagrody i wyróźnienia 5743
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5898
Programy 36743
Realizowane 8905
"Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi" - rezerwa MRPiPS 2017/2018 454
Zakończone 4413
"-25" rezerwa MPiPS 2015 10398
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2014 8442
"30" - rezerwa MPiPS 2014 5713
"-25" - rezerwa MPiPS 2014 5410
"MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny 2013 12979
"30" - rezerwa MPiPS 2013 4255
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2013 4257
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 12478
BEZROBOTNI - TO NIE MY - Program Specjalny 2012 7271
KARIERA PRZED 30 - Program Specjalny 2012 9031
"30" - rezerwa MPiPS 2012 4277
"50" - rezerwa MPiPS 2012 3963
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2012 3805
CZAS NA BIZNES - rezerwa MPIPS 2012 4006
ROLNICY - rezerwa MPiPS 2011 3543
POD PRĄD - rezerwa MPiPS 2010 3610
CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA - rezerwa MPiPS 2010 4253
CZAS NA HOSSĘ - rezerwa MPiPS 2010 3516
WIATR W ŻAGLE - rezerwa MPiPS 2010 5099
MÓJ BIZNES - rezerwa MPiPS 2008 953
NOWE HORYZONTY - program lokalny 2008 789
GOTOWI NA WSZYSTKO - program lokalny 2008 774
Projekty EFS 53470
Realizowane 6813
TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 22876
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" PO WER 2018 2486
"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" - RPO 2018 1897
Zakończone 4599
1.1.1 PO WER 2017 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" 219
1.1.1 PO WER 2016 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)" 805
7.1 RPO 2016 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)” 807
1.1.1 PO WER 2015 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)" 1654
7.1 RPO 2015 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)” 2184
6.1.3 PO KL 2014 - Herkules 5164
"KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 13066
7.1.1 PO KL 2013-2014 - Moja praca moja przyszłość 2552
6.1.1 PO KL 2012-2014 - BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 4093
7.2.1 PO KL 2011-2014 - CZAS NA PRACĘ 4054
6.1.3 PO KL 2013 - Herkules 7963
6.1.2 PO KL 2011-2013 - Pośredniaczek bis 4146
6.1.3 PO KL 2012 - Herkules 3531
6.1.3 PO KL 2011 - Herkules 3642
6.1.3 PO KL 2010 - Herkules 7376
8.1.1 PO KL 2008-2010 - POSTAW NA SIEBIE 4518
6.1.2 PO KL 2008-2010 - POŚREDNIACZEK 3683
2.4 ZPORR 2009 - Lepsza perspektywa 4105
6.1.3 PO KL 2009 - Herkules 3617
6.1.3 PO KL 2008 - Herkules 3963
1.1 SPO RZL 2006-2008 - PRACOFONIK 4235
1.5 SPO RZL 2006-2007 - TEN PIERWSZY DRUGI RAZ 3691
1.2 SPO RZL 2006-2007 - ASTERIX 3641
1.3 SPO RZL 2006-2007 - OBELIX 3611
1.2 SPO RZL 2005-2006 - SKOK 3594
1.3 SPO RZL 2005-2006 - S.O.S. 3530
1.2 SPO RZL 2004-2005 - MAŁOLAT 4068
1.3 SPO RZL 2004-2005 - RYZYKANT 4149
Analizy i statystyki 21581
Zestawienia statystyczne 7198
Badanie efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej 4748
Informacja roczna 7648
Raport z badań efektywności dotacji 7036
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5171
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11421
Przydatne linki 6424
Pytanie do urzędu 6748
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3446
Ankieta oceniająca stronę internetową 2841
Oferty konkursowe 12554
Centrum Aktywizacji Zawodowej 72691
Zakres działań 18935
Jak trafić do CAZ 14250