Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 149769
Rejestracja bezrobotnych 39220
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 24473
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 8929
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 36352
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 13714
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 12730
Rejestracja poszukujących pracy 11077
Rejestracja przez Internet - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 16676
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej - REJESTRACJA OSOBISTA 4496
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 8115
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3512
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 12629
Prawa bezrobotnych 6243
Prawa poszukujących pracy 4632
Obowiązki bezrobotnych 11307
Obowiązki poszukujących pracy 3726
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 13730
Przyznanie statusu bezrobotnego 11191
Utrata statusu bezrobotnego 8801
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5821
Utrata statusu poszukującego pracy 3639
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 21946
Pośrednictwo pracy krajowe 4294
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2745
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5277
Poradnictwo zawodowe 3492
Nasi doradcy 4812
Indywidualne porady zawodowe 7654
Grupowe porady zawodowe 6904
Informacja zawodowa 3012
Indywidualna informacja zawodowa 7376
Grupowa informacja zawodowa 8084
Kwestionariusz zainteresowań zawodowych 8389
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3091
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 9624
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9010
Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego 13947
Szkolenia grupowe 95
Studia podyplomowe 11945
Bon szkoleniowy 3342
Koszty egzaminów i licencji 4316
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4673
Staże 20159
Prace interwencyjne 6568
Roboty publiczne 5271
Prace społecznie użyteczne 8288
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3231
Bon stażowy 10024
Bon zatrudnieniowy 7932
Bon na zasiedlenie 4671
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 32563
Wysokość świadczeń pieniężnych 13984
Zasiłek dla bezrobotnych 22079
Ubezpieczenie zdrowotne 9421
Dodatek aktywizacyjny 12456
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 30731
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8007
Zwrot kosztów przejazdu 16221
Zwrot kosztów zakwaterowania 4038
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 7732
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 8187
Pożyczka szkoleniowa 6135
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3042
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 16350
Inne finansowe formy wsparcia 6569
Dokumenty do pobrania 58892
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2828
Agencje zatrudnienia 13813
Inne informacje 5821
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 10810
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 97368
Zgłoszenie oferty pracy 26784
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 18495
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 11287
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 10383
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4201
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2982
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3126
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 36629
Pośrednictwo pracy krajowe 6983
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3502
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2474
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 27637
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6999
Staże 37863
Prace interwencyjne 12154
Roboty publiczne 15230
Prace społecznie użyteczne 7983
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 26893
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 7054
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3474
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5519
Zwolnienia grupowe 4606
Wysokość świadczeń pieniężnych 11860
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy 4144
Grant na telepracę 7703
Refundacja kosztów poniesionych na skladki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 6411
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia oraz 60 roku życia 14449
Świadczenie aktywizacyjne 5143
Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego 9044
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 3965
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 9571
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4479
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 6840
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 6068
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4478
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6454
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 9178
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 12937
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 4094
Tryb postępowania 2870
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 6519
Wymagane dokumenty 4733
Opłaty 3672
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 7871
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 11086
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 7796
Dokumenty do pobrania 47568
Inne informacje 6081
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5077
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 184678
Dane podstawowe 40755
Telefony kontaktowe 55370
Filie Urzędu Pracy w Opolu 13060
Filia PUP Niemodlin 35305
LPIK Popielów 11943
Nagrody i wyróźnienia 5178
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5356
Programy 33731
Realizowane 7896
"-25" rezerwa MPiPS 2015 9713
Zakończone 3882
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2014 7984
"30" - rezerwa MPiPS 2014 5230
"-25" - rezerwa MPiPS 2014 4929
"MŁODZI I ZDOLNI" Program Specjalny 2013 12524
"30" - rezerwa MPiPS 2013 3833
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2013 3800
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 12070
BEZROBOTNI - TO NIE MY - Program Specjalny 2012 6863
KARIERA PRZED 30 - Program Specjalny 2012 8617
"30" - rezerwa MPiPS 2012 3854
"50" - rezerwa MPiPS 2012 3501
"Art.49" - rezerwa MPiPS 2012 3387
CZAS NA BIZNES - rezerwa MPIPS 2012 3543
ROLNICY - rezerwa MPiPS 2011 3133
POD PRĄD - rezerwa MPiPS 2010 3204
CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA - rezerwa MPiPS 2010 3872
CZAS NA HOSSĘ - rezerwa MPiPS 2010 3078
WIATR W ŻAGLE - rezerwa MPiPS 2010 4671
MÓJ BIZNES - rezerwa MPiPS 2008 511
NOWE HORYZONTY - program lokalny 2008 385
GOTOWI NA WSZYSTKO - program lokalny 2008 400
Projekty EFS 48152
Realizowane 6110
TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 17672
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" 1511
"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)" - RPO 2017 1083
Zakończone 4141
1.1.1 PO WER 2016 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)" 420
7.1 RPO 2016 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)” 433
1.1.1 PO WER 2015 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)" 1304
7.1 RPO 2015 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)” 1798
6.1.3 PO KL 2014 - Herkules 4776
"KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 12579
7.1.1 PO KL 2013-2014 - Moja praca moja przyszłość 2156
6.1.1 PO KL 2012-2014 - BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 3749
7.2.1 PO KL 2011-2014 - CZAS NA PRACĘ 3639
6.1.3 PO KL 2013 - Herkules 7509
6.1.2 PO KL 2011-2013 - Pośredniaczek bis 3705
6.1.3 PO KL 2012 - Herkules 3127
6.1.3 PO KL 2011 - Herkules 3271
6.1.3 PO KL 2010 - Herkules 6968
8.1.1 PO KL 2008-2010 - POSTAW NA SIEBIE 4120
6.1.2 PO KL 2008-2010 - POŚREDNIACZEK 3281
2.4 ZPORR 2009 - Lepsza perspektywa 3717
6.1.3 PO KL 2009 - Herkules 3203
6.1.3 PO KL 2008 - Herkules 3593
1.1 SPO RZL 2006-2008 - PRACOFONIK 3816
1.5 SPO RZL 2006-2007 - TEN PIERWSZY DRUGI RAZ 3350
1.2 SPO RZL 2006-2007 - ASTERIX 3211
1.3 SPO RZL 2006-2007 - OBELIX 3188
1.2 SPO RZL 2005-2006 - SKOK 3207
1.3 SPO RZL 2005-2006 - S.O.S. 3140
1.2 SPO RZL 2004-2005 - MAŁOLAT 3600
1.3 SPO RZL 2004-2005 - RYZYKANT 3730
Analizy i statystyki 19970
Zestawienia statystyczne 6489
Badanie efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej 4350
Informacja roczna 7196
Raport z badań efektywności dotacji 6575
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4682
Powiatowa Rada Rynku Pracy 10729
Przydatne linki 5851
Pytanie do urzędu 6133
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3016
Ankieta oceniająca stronę internetową 2401
Oferty konkursowe 11691
Centrum Aktywizacji Zawodowej 66360
Zakres działań 17637
Jak trafić do CAZ 13109