Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ważne komunikaty

2018-02-14

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Bądź aktywny- postaw na siebie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Region spójny społecznie, Działanie 8.2, Aktywna integracja – projekty konkursowe skierowanym do 84 osób (44 Kobiet i 40 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie województwa opolskiego.

2018-02-09

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W dniach 12 - 16 lutego 2018 r. odbędzie się I nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

2018-02-07

Darmowe kursy na pracownika ochrony

Szanowni Państwo

Firma WOLF SECURITY prowadzi nabór na darmowe kursy na „kwalifikowanego pracownika ochrony” oraz „kurs doskonalący kwalifikowanych pracowników ochrony”...

2018-02-01

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, że w roku 2018 planowane są 3 nabory wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w następujących terminach:

05 - 09 luty 2018 r. – liczba dotacji planowanych do przyznania 50,

23 - 27 kwiecień 2018 r. – liczba dotacji planowanych do przyznania 50,

27 - 31 sierpień 2018 r. – liczba dotacji planowanych do przyznania 40.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Bon zatrudnieniowy Powiat Opolski/Opole pokój 16 nie dotyczy od 2018-01-02
do 2018-12-31
Dofinansowanie do wynagrodzenia za os. pow. 50 r.ż. Powiat Opolski/ Opole pokój 16 nie dotyczy od 2018-01-02
do 2018-12-31
< poprzednia - strona 1 - strona 2 następna > - strona