Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ważne komunikaty

2016-10-25

DOTACJE I FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE DLA BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA

Szanowni Państwo,

uprzejmie  informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Izbę Rzemieślniczą w Opolu, od stycznia 2017 r. będzie realizował projekt konkursowy pn. „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA” w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Celem projektu jest:

 - zapewnienie 100 uczestnikom projektu udziału w szkoleniu umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

 - udzielenie 80 uczestnikom projektu wsparcia finansowego w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 000,- zł ,

 - udzielenie 80 uczestnikom projektu ( tym, którzy otrzymają dotację ) wsparcia pomostowego obejmującego szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 1000,- zł miesięcznie oraz przez okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 800,- zł miesięcznie.

 Szczegołowe informacje w załączniku

2016-10-25

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH Z TERENÓW WIEJSKICH

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 dotyczące przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 z dnia 18.10.2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach zakresu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit.a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej.

2016-10-18

DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - LISTA RANKINGOWA - III NABÓR

LISTA RANKINGOWA 

III NABÓR WNIOSKÓW O JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2016-10-12

Zajęcia grupowe

Zapraszamy osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu oraz jego filiach, do udziału w zajęciach rozwojowych pn.„Asertywność - metoda skutecznej komunikacji”Zajęcia odbędą się w dniach 3-4 listopada 2016r. Zapisy pod nr tel. 77 44 22 938.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 3 nie dotyczy od 2016-01-04
do 2016-12-30
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia Powiat Opolski/Opole CAZ - pokój 1 200 od 2016-01-01
do 2016-12-31
Porady grupowe Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2016-05-01
do 2017-01-01
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój nr 4 nie dotyczy od 2016-01-08
do 2017-01-07
Bon na zasiedlenie Powiat Opolski / Opole CAZ, ul. Bytnara Rudego 8, pok. 3 nie dotyczy od 2016-01-07
do 2017-01-07
Staż Powiat Opolski/Opole pok. 17 700 od 2016-01-04
do 2016-12-30
Prace interwencyjne Powiat Opolski / Opole pokój 15 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Bon zatrudnieniowy Powiat Opolski/Opole pokój 15 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Dofinansowanie do wynagrodzenia za os. pow. 50 r.ż. Powiat Opolski/ Opole pokój 15 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Studia podyplomowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2016-01-12
do 2016-12-31
< poprzednia 1 2 - strona następna - strona >