Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ważne komunikaty

2014-04-16

Uwaga

Uprzejmie informuję, iż w piątek 18.04.2014r. urząd przyjmuje klientów
do godziny12:00

2014-04-15

NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU W RAMACH PROJEKTU "PRACA ŁĄCZY POKOLENIA"

Szanowni Państwo,

 

Beneficjent projektu pn. PRACA ŁĄCZY POKOLENIA realizowanego przez Miasto Opole/Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza pracodawców – organizatorów stażu do zorganizowania stażu dla 60 uczestników w/w projektu.

2014-04-15

Nabór do projektu "Zwolniony - Zatrudniony"

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu uprzejmie informuje, iż NS Konsulting Sp. z o.o. poszukuje osoby do projektu: "Zwolniony - Zatrudniony" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2014-04-14

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. "BANK MOŻLIWOŚCI"

Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu zaprasza do udziału w projekcie pn. „Bank możliwości” . Projekt kierowany jest do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Turawa, Łubniany, Komprachcice, Prószków, którzy nie ukończyli 30-tego roku życia.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Projekty i programy Opole/ Powiat Opolski CAZ, pok. 9 60 od 2014-04-04
do 2014-06-30
Porady grupowe Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2014-04-01
do 2014-06-30
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2014-04-01
do 2014-06-30
Zajęcia aktywizacyjne Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2014-04-01
do 2014-06-30
Klub Pracy Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2014-04-01
do 2014-06-30
Staże Powiat Opolski / Opole Pokój nr. 17 650 od 2014-01-01
do 2014-03-07
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 2 100 od 2014-02-17
do 2014-12-31
Prace interwencyjne Powiat Opolski / Opole Informacje pod numerem 77 4421277 nie dotyczy od 2014-01-01
do 2014-01-31
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiat Opolski CAZ, pokój nr 4 175 od 2014-02-10
do 2014-12-31
Szkolenia Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 5 200 od 2014-01-01
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna > - strona