Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ważne komunikaty

2014-07-31

Projekt dla nauczycieli oraz pracowników administracji oświaty

"Kompetencje zawodowe szansą na dobrą pracę w województwie opolskim"

2014-07-30

ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW NA REFUNDOWANE STANOWISKA PRACY

Uprzejmie informujemy iż termin najbliższego naboru wniosków na doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu pn. "HERKULES" realizowanego w ramach POKL zostaje przeniesiony na 01 - 05.09.2014r.

2014-07-25

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zapraszamy Państwa do skorzystania z nowego instrumentu rynku pracy jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy – w skrócie KFS. Istotą rozwiązania jest wsparcie pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W pierwszym okresie, tj. w 2014 – 2015 roku środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

2014-07-21

BONY STAŻOWE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Kto może otrzymać bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Termin bonu stażowego określa starosta.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania osobie bezrobotnej do 30 roku życia, której ustalono II profil pomocy.

 

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Studia podyplomowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 5 200 od 2014-01-01
do 2014-12-31
Bon stażowy Powiat Opolski/Opole Pokój nr 17 90 od 2014-07-21
do 2014-12-31
Bon na zasiedlenie Powiat Opolski / Opole CAZ, ul. Bytnara Rudego 8, pok. 8 51 od 2014-07-17
do 2014-07-17
Staż Powiat Opolski / Opole Pokój nr. 17 650 od 2014-01-01
do 2014-12-31
Porady grupowe Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 14 od 2014-07-01
do 2014-09-30
Prace interwencyjne Powiat Opolski / Opole Informacje pod numerem 77 4421277 nie dotyczy od 2014-01-01
do 2014-07-01
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 2 100 od 2014-02-17
do 2014-12-31
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój nr 4 175 od 2014-02-10
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna > - strona