Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ważne komunikaty

2017-02-22

PROJEKT STAŻOWY DLA OSÓB MŁODYCH

Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu.

Współorganizator projektu PROJEKTANCI KARIERY.

Więcej informacji w rozwinięciu.

2017-02-21

Nabór na stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu prowadzi nabór pracowników dla firmy Opta Data Sp. z o.o.
Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy z językiem niemieckim.

Więcej informacji w rozwinięciu.

2017-02-21

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ DLA BEZROBOTNYCH PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 27.02 2017r. do 03.03.2017r. odbędzie się pierwszy w tym roku nabór wniosków o dotację - tylko i wyłącznie dla bezrobotnych poniżej 30 roku życia.

2017-02-20

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU "TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA"

UWAGA

przedłużamy termin naboru Formularzy rekrutacyjnych 

 

do projektu TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA

do  dnia  23.02.2017 r. 

do godziny 14.00

realizowanego Miasto Opole / Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy,

Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 

W ramach projektu możesz otrzymać:

-   25 tys. zł dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,

-   wsparcie pomostowe w wysokosci 1000,- zł miesięcznie przez okres pierwszych 6-ciu  miesięcy prowadzenia działalnosci gospodarczej i 800,- zł miesięcznie przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

 

 Szczegółowe informacje, Regulamin rekrutacji, Formularz rekrutacyjny i Regulamin przyznawania dotacji i wsparcia pomostowego znajdują się na stronie www.pup.opole.pl → Ważne komunikaty lub na stronie www.pup.opole.pl → Projekty i Programy → Projekty EFS → Realizowane → TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Zwrot kosztów przejazdu Opole/Powiat Opolski CAZ pok. nr 8 500 od 2017-01-01
do 2018-01-10
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 3 nie dotyczy od 2017-01-03
do 2017-12-31
Bon szkoleniowy Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2016-01-12
do 2017-12-31
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia Powiat Opolski/Opole CAZ - pokój 1 nie dotyczy od 2017-01-02
do 2017-12-31
Studia podyplomowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2016-01-12
do 2017-12-31
Szkolenia zawodowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2016-01-12
do 2017-12-31
Porady grupowe Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2017-01-01
do 2017-12-31
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój nr 4 nie dotyczy od 2016-01-08
do 2017-01-07
Bon na zasiedlenie Powiat Opolski / Opole CAZ, ul. Bytnara Rudego 8, pok. 3 nie dotyczy od 2016-01-07
do 2018-01-31
Staż Powiat Opolski/Opole pok. 17 700 od 2017-01-02
do 2017-12-31
< poprzednia 1 2 - strona następna - strona >