Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ważne komunikaty

2014-07-24

Rekrutacja do niemieckiej firmy PAARI

Uprzejmie informujemy, iż na terenie miasta Opola zamierza rozpocząć działalność nowy inwestor, firma PAARI, w związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Opolu prowadzi nabór do ww. firmy na następujące stanowiska:

  1. Sekretarka/asystentka,
  2. Specjalista ds. sprzedaży i marketingu,
  3. Programista – Software Developer.
2014-07-23

Spotkanie dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
w tut. Urzędzie, tj. ul. Hubala 21, I piętro, sala nr 14, 28 lipca 2014r. o godz. 10:00
w ramach Projektu „Powrót do zatrudnienia” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
 

 

2014-07-21

BONY STAŻOWE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Kto może otrzymać bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Termin bonu stażowego określa starosta.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania osobie bezrobotnej do 30 roku życia, której ustalono II profil pomocy.

 

2014-07-17

BONY NA ZASIEDLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

 
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, podejmujące zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości odległej o co najmniej 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania, lub gdy czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie, mogą ubiegać się o bon na zasiedlenie.
 
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Bon stażowy Powiat Opolski/Opole Pokój nr 17 90 od 2014-07-21
do 2014-12-31
Bon na zasiedlenie Powiat Opolski / Opole CAZ, ul. Bytnara Rudego 8, pok. 8 51 od 2014-07-17
do 2014-07-17
Staż Powiat Opolski / Opole Pokój nr. 17 650 od 2014-01-01
do 2014-12-31
Porady grupowe Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 14 od 2014-07-01
do 2014-09-30
Prace interwencyjne Powiat Opolski / Opole Informacje pod numerem 77 4421277 nie dotyczy od 2014-01-01
do 2014-07-01
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 2 100 od 2014-02-17
do 2014-12-31
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój nr 4 175 od 2014-02-10
do 2014-12-31
Szkolenia zawodowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 5 200 od 2014-01-01
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna > - strona