Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Prace interwencyjne

UWAGA
Informujemy, iż wnioski o subsydiowanie zatrudnienia rozpatrywane są w oparciu o oferowane stanowisko pracy i możliwość skierowania odpowiednich osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie. Oznacza to, iż nie ma możliwości wskazania we wniosku kandydata do zatrudnienia w ramach form subsydiowanych. 

 

Wszystkich zainteresowanych pracodawców zapraszamy do składania wniosków
o organizację prac interwencyjnych.

Czas trwania prac interwencyjnych

W przypadku podpisania umowy Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres 9 miesięcy.
Refundacja części poniesionych kosztów będzie wynosić 840 zł + ZUS i będzie wypłacana przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia.

Po zakończeniu refundacji w ramach prac interwencyjnych Pracodawca zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy

Koszty pracodawcy

Pracodawca pokrywa część kosztów wynagrodzenia, część składki ZUS, składki na FPi FGŚP tak, by bezrobotny zatrudniony
w ramach prac interwencyjnych otrzymywał wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie.

Do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych kierowane będa osoby, które ukończyły 30 rok życia.


Refundacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

Uwaga!!! Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Pani Magdalena Cwynar oraz Pani Daria Staś-Adamska

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Hubala 21, pokój 16, tel. 77 44 21 350

Forma aktywizacji dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-01-26 18:57:57) , zredagowana przez: Daria Staś (2019-03-14 08:50:57)
Data wydarzenia : 2016-01-01
Data publikacji : 2016-01-01

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/forma-aktywizacji/5/prace-interwencyjne