Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż wnioski o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia przyjmowane są do dnia 16.08.2017 r włącznie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do tut. urzędu).

O refundację może ubiegać się pracodawca lub przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku i nie zawieszał prowadzenia działalności w tym okresie oraz nie zmniejszył zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Pozostałe szczegółowe warunki przyznawania refundacji określa „REGULAMIN przyznawania refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia” . Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu !!!

W 2017 r. planowane jest zawarcie umów o refundację kosztów zatrudnienia 200 bezrobotnych poniżej 30 roku życia.

Maksymalna wysokość refundacji kosztów zatrudnienia jednego bezrobotnego, w pełnym wymiarze czasu pracy, na 1 stanowisku pracy wynosi nie więcej niż 1 950,00 zł + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Łączny okres zatrudnienia bezrobotnego poniżej 30 roku życia wynosi co najmniej 24 miesiące.

Aktualny „„REGULAMIN przyznawania refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia” , wniosek i pozostałe wymagane dokumenty dostępne są na stronie: www.pup.opole.pl, w zakładce Dokumenty do pobrania Pracodawcy i przedsiębiorcy Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia lub w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pok. nr 1.

Wnioski należy składać tylko i wyłącznie w formie tradycyjnej/papierowej, wypełnione na właściwym druku, w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pok. nr 1, w godzinach od 8.00 – 14.00.

Szczegółowych informacji udzielają:

 Joanna Urbanek, Anna Idzik - ul. Hubala 21, I piętro, pok. 15, tel. 77 44 21 277

Forma aktywizacji dodana przez: Joanna Urbanek (2015-12-30 11:07:23) , zredagowana przez: Daria Staś (2018-08-08 12:38:32)
Data wydarzenia : 2018-01-09
Data publikacji : 2018-01-09

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/forma-aktywizacji/25/refundacja-wynagrodzenia-oraz-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-bezrobotnych-do-30-roku-%C5%BCycia