Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » archiwalne formy aktywizacji

Ważne komunikaty

2017-08-11

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż "Wnioski o zawarcie umowy dotyczącej refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia" będą przyjmowane w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu ul. Bytnara Rudego 8, pok. 1 do dnia 16.08.2017 r. włącznie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do tut. urzędu).

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku oraz zawarciu umowy z urzędem zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia winno nastąpić najpóźniej dn. 01.10.2017 r.

2017-08-11

UWAGA!

Uprzejmie informujemy , iż w dniu 14.08.2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu oraz Filia w Niemodinie i LPIK w Popielowie

będą nieczynne.

2017-07-28

UWAGA

 

 

UWAGA

 

W dniu 22.08.2017 roku Powiatowy Urząd Pracy
w Opolu Filia w Niemodlinie

 

organizuje spotkanie z pracodawcą

 

Adecco Poland Sp.z.o.o

 


na stanowisko pracownik produkcji godz 11.00

na stanowisko szwacz, tapicer godz. 12.00

 

Spotkanie odbędzie w Sali 62 (III p w Budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie)

Pracodawca zapewnia bezpłatny transport z miejscowości: Radoszowice, Gracze, Niemodlin

 

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

Bliższe informacje pod nr telefonu:

 

774211147 lub 774606312

 

2017-07-05

UWAGA BEZROBOTNI I PRACODAWCY

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia od 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 639 ) - skan pisma poniżej , od 1 lipca 2017 r. wstrzymuje się przyjmowanie i rozpatrywanie nowych wniosków oraz zawieranie umów .

W związku z powyższym informujemy, że planowany nabór wniosków o przyznanie dotacji, który miał się odbyć w terminie 11 – 13 lipca2017 r. zostaje odwołany.

 Nowe terminy zawarcia umów i naboru wniosków o przyznanie dotacji podane zostaną do wiadomości po ukazaniu się nowego rozporządzenia.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Targi pracy Opole - CWK nie dotyczy nie dotyczy od 2014-05-22
do 2014-05-27
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2014-04-01
do 2014-06-30
Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2014-04-01
do 2014-06-30
Klub Pracy Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2014-04-01
do 2014-06-30
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu CAZ OPOLE, pokój nr1 6 od 2013-10-24
do 2013-10-31
< poprzednia 1 następna > - strona