Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ważne komunikaty

2017-01-19

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU "TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA"

UWAGA

w  dniach od 30 stycznia 2017 r. do 07.02.2017 r.

obędzie się nabór Formularzy rekrutacyjnych

do projektu TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA

realizowanego Miasto Opole / Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy,

Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 

Szczegółowe informacje, Regulamin rekrutacji, Formularz rekrutacyjny i Regulamin przyznawania dotacji i wsparcia pomostowego znajdują się na stronie www.pup.opole.pl → Ważne komunikaty lub na stronie www.pup.opole.pl → Projekty i Programy → Projekty EFS → Realizowane → TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA.

 

 

2017-01-19

Spotkanie informacyjne

W związku z dużym zainteresowaniem projektem „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA”, w ramach którego osoby powyżej 30 roku życia będą mogły ubiegać się o dotację na założenie własnej działalności gospodarczej, organizujemy w dniu 26.01.2017r. o godz. 9.00 w CAZ, ul. Bytnara Rudego 8, sala 11, kolejne spotkanie informacyjne o zasadach udziału w projekcie (dla osób, które jeszcze nie uczestniczyły w takim spotkaniu). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali - swój udział należy potwierdzić pod nr telefonu 77 44 22 938.

2017-01-19

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ DLA BEZROBOTNYCH PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 27.02 2017 r. do 03.03.2017 r. odbędzie się pierwszy w tym roku nabór wniosków o dotację - tylko i wyłącznie dla bezrobotnych poniżej 30 roku życia.

2017-01-18

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że pierwsze cztery nabory wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego odbędą się w następujących terminach (tylko w dniach roboczych):

  • od 15 do 17 lutego 2017 r. ,
  • od 15 do 17 marca 2017 r.
  • od 18 do 20 kwietnia 2017 r.
  • od 22 do 24 maja 2017 r.

Nabór wniosków dotyczy wyłącznie wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

 

 

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Zwrot kosztów przejazdu Opole/Powiat Opolski CAZ pok. nr 8 500 od 2017-01-01
do 2018-01-10
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 3 nie dotyczy od 2017-01-03
do 2017-12-31
Bon szkoleniowy Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2016-01-12
do 2017-12-31
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia Powiat Opolski/Opole CAZ - pokój 1 nie dotyczy od 2017-01-02
do 2017-12-31
Studia podyplomowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2016-01-12
do 2017-12-31
Szkolenia zawodowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2016-01-12
do 2017-12-31
Porady grupowe Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2017-01-01
do 2017-12-31
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój nr 4 nie dotyczy od 2016-01-08
do 2017-01-07
Bon na zasiedlenie Powiat Opolski / Opole CAZ, ul. Bytnara Rudego 8, pok. 3 nie dotyczy od 2016-01-07
do 2018-01-31
Staż Powiat Opolski/Opole pok. 17 700 od 2017-01-02
do 2017-12-31
< poprzednia 1 2 - strona następna - strona >