Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ważne komunikaty

2016-08-22

UWAGA PRACODAWCY

Informujemy, że w okresie od 17.08.2016 do 19.08.2016 r. do PUP w Opolu wpłynęły 62 wnioski...

 

2016-08-19

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że PUP w Opolu pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 625 tys. złotych przeznaczonych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 25 stanowisk pracy dla bezrobotnych długotrwale i/lub bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

W związku z faktem, iż w naborze sierpniowym nie wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinasowanie Urząd ogłasza w terminie od 1 do 5 września 2016 r. dodatkowy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla wyżej wymienionych bezrobotnych.

Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 24 000,00 zł. brutto.

2016-08-18

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 19 - 23.09.2016 r. odbędzie się ostatni w tym roku nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej.

2016-08-18

Zajęcia informacyjne

Osoby zainteresowane ubieganiem się o fundusze na samozatrudnienie zapraszamy do udziału w zajęciach informacyjnych pn. „Dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej”, które odbędą się w dniu 13 września 2016 roku.

W trakcie zajęć zostanie szczegółowo omówiona procedura pozyskiwania oraz rozliczania dotacji w PUP Opole. 

Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach dokonuje się telefonicznie: 77 44 21 574.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 3 nie dotyczy od 2016-01-04
do 2016-12-30
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia Powiat Opolski/Opole CAZ - pokój 1 200 od 2016-01-01
do 2016-12-31
Porady grupowe Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2016-05-01
do 2016-10-02
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój nr 4 nie dotyczy od 2016-01-08
do 2017-01-07
Bon na zasiedlenie Powiat Opolski / Opole CAZ, ul. Bytnara Rudego 8, pok. 3 nie dotyczy od 2016-01-07
do 2017-01-07
Staż Powiat Opolski/Opole pok. 17 700 od 2016-01-04
do 2016-12-30
Prace interwencyjne Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój 1 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Bon zatrudnieniowy Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój 1 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Dofinansowanie do wynagrodzenia za os. pow. 50 r.ż. Powiat Opolski/ Opole CAZ, pokój 1 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Studia podyplomowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2016-01-12
do 2016-12-31
< poprzednia 1 2 - strona następna - strona >