Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ważne komunikaty

2016-07-29

Komunikat dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w LPIK Popielów

INFORMACJA !!!

  • Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że w sierpniu 2016r. z przyczyn niezależnych od urzędu Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Popielowie będzie zamknięty. Formalności dotyczące pobierania zaświadczeń, zgłaszania wszelkich zmian dot. rejestracji (podjęcia pracy, wyjazdy, itd.) należy dokonywać
    w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu ul. Hubala 21. Wszelkich informacji dotyczących zaistniałych zmian udzielają doradcy klienta w PUP Opole tel. 77 44 22 944, 44 22 931, 44 21 887.

 

  • We wrześniu 2016r. LPIK będzie otwarty w następujących dniach: 05.09.2016, 08.09.2016, 12.09.2016, 19.09.2016, 22.09.2016, 26.09.2016, 29.09.2016r. w godzinach od 9:00 14:00. Zapraszamy osoby mające terminy na wrzesień w w/w dniach.

2016-07-27

PROGRAM PRORECOGNITION PROWADZONY PRZEZ POLSKO-NIEMIECKĄ IZBĘ PRZEMYSŁOWO-HANDLOWĄ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa realizuje projekt, który ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznania dyplomów i kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Więcej informacji nt. projektu dostępnych jest na stronie www.prorecognition.eu oraz www.uznanie-kwalifikacji-w-niemczech.pl.

2016-07-26

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że PUP w Opolu pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 625 tys. złotych przeznaczonych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 25 stanowisk pracy dla bezrobotnych długotrwale i/lub bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

W związku z powyższym urząd ogłasza w terminie od 1 do 5 sierpnia 2016 r. nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla wyżej wymienionych bezrobotnych.

Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 25 000,00 zł. brutto.

2016-07-26

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że PUP w Opolu otrzymał z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwotę 331 200,- zł przeznaczoną na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

W związku z tym w okresie od 17 do 19 sierpnia 2016 r. odbędzie się nabór „Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców”.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 3 nie dotyczy od 2016-01-04
do 2016-12-30
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia Powiat Opolski/Opole CAZ - pokój 1 200 od 2016-01-01
do 2016-12-31
Porady grupowe Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2016-05-01
do 2016-07-31
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój nr 4 nie dotyczy od 2016-01-08
do 2017-01-07
Bon na zasiedlenie Powiat Opolski / Opole CAZ, ul. Bytnara Rudego 8, pok. 3 nie dotyczy od 2016-01-07
do 2017-01-07
Staż Powiat Opolski/Opole pok. 17 700 od 2016-01-04
do 2016-12-30
Prace interwencyjne Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój 1 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Bon zatrudnieniowy Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój 1 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Dofinansowanie do wynagrodzenia za os. pow. 50 r.ż. Powiat Opolski/ Opole CAZ, pokój 1 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Studia podyplomowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2016-01-12
do 2016-12-31
< poprzednia 1 2 - strona następna - strona >