Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ważne komunikaty

2016-12-06

DOTACJE I FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE DLA BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA

Szanowni Państwo,

uprzejmie  informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Izbę Rzemieślniczą w Opolu, od stycznia 2017 r. będzie realizował projekt konkursowy pn. „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA” w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Celem projektu jest:

 - zapewnienie 100 uczestnikom projektu udziału w szkoleniu umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

 - udzielenie 80 uczestnikom projektu wsparcia finansowego w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 000,- zł ,

 - udzielenie 80 uczestnikom projektu ( tym, którzy otrzymają dotację ) wsparcia pomostowego obejmującego szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 1000,- zł miesięcznie oraz przez okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 800,- zł miesięcznie.

 Szczegołowe informacje w załączniku

2016-12-05

Pracownik biurowy ze znajomością języka niemieckiego

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu prowadzi nabór pracowników dla firmy Ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
Poszukujemy kandydatów na stanowiska

2016-12-01

Spotkania informacyjne

Osoby bezrobotne, zainteresowane ubieganiem się o dotację w ramach projektu „Twój biznes – Twoja Praca” zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 7, 14 lub 21 grudnia 2016 r. w siedzibie PUP w Opolu, ul. Hubala 21, sala nr 14, I piętro. Zapisy pod nr telefonu 77 44 21 880.

2016-11-30

UWAGA PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z uwagi na fakt wykorzystania przez PUP w Opolu środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację bezrobotnych w 2016 r., wszystkie wnioski o organizację stażu lub subsydiowane zatrudnienie bezrobotnego ( prace interwencyjne, bon zatrudnieniowy, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych 50+ ) złożone w 2016 r., po ewentualnym pozytywnym rozpatrzeniu, realizowane będą od stycznia 2017 r.

Ponadto z przykrością informujemy, że nadal wstrzymujemy nabór „Wniosków o zawarcie umowy dotyczącej refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia”, gdyż zobowiązania finansowe PUP w Opolu na 2017 rok, z tytułu umów zawartych z pracodawcami w 2016 roku wynoszą 5 207 900,00 zł tj. tyle ile wynosi limit środków Funduszu Pracy przeznaczony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Opolu na 2017 rok na realizację tego instrumentu rynku pracy.

 

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 3 nie dotyczy od 2016-01-04
do 2016-12-30
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia Powiat Opolski/Opole CAZ - pokój 1 200 od 2016-01-01
do 2016-12-31
Porady grupowe Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2016-05-01
do 2017-01-01
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój nr 4 nie dotyczy od 2016-01-08
do 2017-01-07
Bon na zasiedlenie Powiat Opolski / Opole CAZ, ul. Bytnara Rudego 8, pok. 3 nie dotyczy od 2016-01-07
do 2017-01-07
Staż Powiat Opolski/Opole pok. 17 700 od 2016-01-04
do 2016-12-30
Prace interwencyjne Powiat Opolski / Opole pokój 15 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Bon zatrudnieniowy Powiat Opolski/Opole pokój 15 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Dofinansowanie do wynagrodzenia za os. pow. 50 r.ż. Powiat Opolski/ Opole pokój 15 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Studia podyplomowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2016-01-12
do 2016-12-31
< poprzednia 1 2 - strona następna - strona >