Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ważne komunikaty

2016-02-10

Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy lub przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpiezczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia.

2016-02-10

UWAGA PRACODAWCY

Informujemy, że z dniem 11.02.2016 r. wstrzymujemy nabór „Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców” .

 

W okresie od 20.01.2016 do 09.02.2016 r. wpłynęło do urzędu 78 wniosków na łączną kwotę 1 383 775,- zł, a limit środków KFS, przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie szkoleń pracodawców i pracowników w 2016 r., wynosi 1 231 100,- zł.

 

Ewentualny dalszy nabór wniosków nastąpi po rozpatrzeniu złożonych wniosków. Informacja o wznowieniu naboru pojawi się na stronie urzędu.

2016-02-01

Informacja dotycząca wydawania PIT11 za 2015 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, informuje, że w okresie od 27 stycznia do 19 lutego 2016r. osoby, którym w 2015 roku wypłacono zasiłek dla bezrobotnych, stypendium lub dodatek aktywizacyjny mogą odebrać PIT 11 za 2015 rok w siedzibie tutejszego urzędu przy ul. Mjr Hubala 21 - sala główna oraz w fili Niemodlin.

Warunkiem otrzymania rozliczenia jest potwierdzenie tożsamości osoby na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu zaopatrzonego w fotografię.

UWAGA !

Stypendium wypłacane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie podlega opodatkowaniu, zatem PIT 11 dla osób, którym wypłacono stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie jest wydawany.

2016-01-31

Nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Uprzejmie informujemy, że w okresie 15-19 luty 2016 r. odbędzie się pierwszy w tym roku nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej...

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia Powiat Opolski/Opole CAZ - pokój 1 200 od 2016-01-01
do 2016-12-31
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój nr 4 nie dotyczy od 2016-01-08
do 2017-01-07
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 3 nie dotyczy od 2016-01-04
do 2016-12-30
Bon na zasiedlenie Powiat Opolski / Opole CAZ, ul. Bytnara Rudego 8, pok. 3 nie dotyczy od 2016-01-07
do 2017-01-07
Porady grupowe Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2015-01-02
do 2016-03-01
Staż Powiat Opolski/Opole pok. 17 700 od 2016-01-04
do 2016-12-30
Prace interwencyjne Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój 1 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Bon zatrudnieniowy Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój 1 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Dofinansowanie do wynagrodzenia za os. pow. 50 r.ż. Powiat Opolski/ Opole CAZ, pokój 1 nie dotyczy od 2016-01-01
do 2016-12-31
Studia podyplomowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2016-01-12
do 2016-12-31
< poprzednia 1 2 - strona następna - strona >