Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ważne komunikaty

2017-05-22

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że pierwsze cztery nabory wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego odbędą się w następujących terminach (tylko w dniach roboczych):

  • od 15 do 17 lutego 2017 r. ,
  • od 15 do 17 marca 2017 r.
  • od 18 do 20 kwietnia 2017 r.
  • od 22 do 24 maja 2017 r.

Nabór wniosków dotyczy wyłącznie wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

2017-05-12

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOW W PROJEKCIE "TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA"

W załączeniu zamieszamy protokół z postępowania dotyczącego naboru członka Komisji Oceny Wniosków o dotację – eksperta zewnętrznego w ramach projektu pn. „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA” realizowanego przez Miasto Opole / Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

 

Planowany termin posiedzenia KOW –  30.05.2017 r., godzina 8.00, siedziba Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, sala nr 11.

 

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Izabelą Bocheńską – tel. 77 44 22 945

 

 

2017-05-10

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, że kolejne nabory wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w 2017 roku odbywać się będą w terminach

2017-04-25

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu zaprasza chętnych Pracodawców do współpracy przy Programie Regionalnym, w ramach którego pozyskaliśmy 660 tys. zł na tworzenie nowych miejsc pracy.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Zwrot kosztów przejazdu Opole/Powiat Opolski CAZ pok. nr 8 500 od 2017-01-01
do 2018-01-10
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 3 nie dotyczy od 2017-01-03
do 2018-01-31
Porady grupowe Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2017-01-01
do 2017-12-31
Bon szkoleniowy Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2016-01-12
do 2017-12-31
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia Powiat Opolski/Opole CAZ - pokój 1 nie dotyczy od 2017-01-02
do 2017-12-31
Studia podyplomowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2016-01-12
do 2017-12-31
Szkolenia zawodowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2016-01-12
do 2017-12-31
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój nr 4 nie dotyczy od 2016-01-08
do 2017-01-07
Bon na zasiedlenie Powiat Opolski / Opole CAZ, ul. Bytnara Rudego 8, pok. 3 nie dotyczy od 2016-01-07
do 2018-01-31
Staż Powiat Opolski/Opole pok. 17 700 od 2017-01-02
do 2017-12-31
< poprzednia 1 2 - strona następna - strona >