Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ważne komunikaty

2018-06-18

Uwaga

Uprzejmie informujemy

iż w miesiącach lipiec i sierpień

Powiatowy Urząd Pracy

będzie czynny w godzinach

od 7.00 do 15.00.

 

Klienci obsługiwani będą

w godzinach od 8.00 do 14.00

2018-06-13

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU OGŁASZA DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

2018-06-04

DOTACJE DLA KOBIET ZAREJESTROWANYCH W PUP W OPOLU

Uprzejmie informujemy, że w związku z pozyskaniem przez PUP w Opolu dodatkowych środków Funduszu Pracy, pochodzących z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczonych na realizację programu regionalnego dla bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP w Opolu, 19 i 20 czerwca 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotne kobiety zarejestrowane w PUP w Opolu.

2018-05-22

Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Działanie 7.3

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

 do realizacji projektu przez Miasto Opole / Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy,

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

 

działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w imieniu Prezydenta Miasta informuje, że w wyniku postępowania o nabór partnera, wybrano do realizacji projektu:

 

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”

 

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiat Opolski/Opole CAZ -pokój 4 140 od 2018-01-09
do 2018-12-31
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia Powiat Opolski/Opole CAZ - pokój 1 nie dotyczy od 2018-01-01
do 2018-12-31
Szkolenia zawodowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 70 od 2018-01-04
do 2018-12-31
Staż Powiat Opolski/Opole pok. 17 700 od 2018-01-03
do 2018-12-31
Porady grupowe Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 600 od 2018-01-01
do 2018-12-31
Bon szkoleniowy Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 50 od 2018-01-05
do 2018-12-31
Zwrot kosztów przejazdu Opole/Powiat Opolski CAZ pok. nr 8 500 od 2018-01-01
do 2019-01-15
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 3 54 od 2018-01-01
do 2018-12-31
Studia podyplomowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 30 od 2018-01-05
do 2018-12-31
Bon na zasiedlenie Powiat Opolski / Opole CAZ, ul. Bytnara Rudego 8, pok. 3 nie dotyczy od 2016-01-07
do 2018-12-31
< poprzednia 1 2 - strona następna - strona >