Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ważne komunikaty

2015-04-17

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ BEZROBOTNEGO

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 4 do 8 maja 2015 r. odbędzie się drugi w tym roku nabór wniosków o dotację dla na podjęcie działalności gospodarczej.

2015-04-16

INFORMACJA DLA OSÓB CHCĄCYCH SIĘ ZAREJESTROWAĆ

Uprzejmie informujemy, iż od 01.04.2015r. można dokonać rezerwacji terminu do rejestracji przez strony internetowe:

- www.pup.opole.pl

lub

- www.praca.gov.pl

Rejestracji można również dokonać w Filii Niemodlin oraz w Lokalnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Ozimku.

Ponadto informujemy, iż rezerwacja telefoniczna terminu do rejestracji zostaje zawieszona od 01.04.2015r.

2015-04-16

Projekt pn. DOBRY START NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.DOBRY START NA RYNKU PRACY realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w partnerstwie z Miastem Opole/Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat...

2015-04-15

PROJEKT DLA BEZROBOTNYCH PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” w partnerstwie z Syntea S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. Czas na zmianę, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, bezrobotnych poniżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Tułowice, Turawa.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiat Opolski / Opole CAZ, pokój nr 3 30 od 2015-01-12
do 2015-12-31
Bon stażowy Powiat Opolski/Opole Pokój nr 15 nie dotyczy od 2015-01-21
do 2015-12-31
Studia podyplomowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2015-02-03
do 2015-10-31
Szkolenia zawodowe Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2015-02-03
do 2015-12-31
Porady grupowe Powiat Opolski / Opole CAZ - Referat Poradnictwa Zawodowego 16 od 2015-01-02
do 2015-04-30
Środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój nr 4 50 od 2015-01-26
do 2015-12-31
Bon na zasiedlenie Powiat Opolski / Opole CAZ, ul. Bytnara Rudego 8, pok. 4 90 od 2015-01-26
do 2015-12-31
Dofinansowanie do wynagrodzenia za os. pow. 50 r.ż. Powiat Opolski/ Opole CAZ, pokój 1 nie dotyczy od 2015-01-08
do 2015-05-31
Bon szkoleniowy Powiat Opolski / Opole CAZ, pok. 5 nie dotyczy od 2014-10-14
do 2015-12-31
Bon zatrudnieniowy Powiat Opolski/Opole CAZ, pokój 1 nie dotyczy od 2014-10-13
do 2015-12-31
< poprzednia 1 2 - strona następna - strona >